ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διεθνής πρόσκληση για το ΕΜΣΤ

Διεθνής πρόσκληση για το ΕΜΣΤ

Οπως έγινε χθες γνωστό με ανακοίνωση που εστάλη από το υπουργείο Πολιτισμού, δημοσιεύθηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή/διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (Τεύχος ΑΣΕΠ ΦΕΚ 24/ 07.06.2019).

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης της πρόσκλησης αυτής στον ημερήσιο Τύπο, η οποία θα προκύπτει σαφώς με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΑ.

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν συγκροτείται με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού πενταμελής επιτροπή, απαρτιζόμενη από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους στον χώρο του πολιτισμού και των καλών τεχνών, μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, διευθυντές μουσείων ή πολιτισμικών οργανισμών.