ΒΙΒΛΙΟ

Οι νομικές έννοιες σε απλή γλώσσα

oi-nomikes-ennoies-se-apli-glossa-2100785

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ν. ΖΟΥΔΙΑΝΟΣ
Εισαγωγή στα νομικά. Στοιχεία δικαίου
Τόμος Α΄,  2η έκδοση.
εκδ. Σάκκουλα

 Η νομική παιδεία του μέσου πολίτη είναι, χωρίς υπερβολή, είτε ανύπαρκτη είτε στρεβλή. Παραμένει προνόμιο των νομικών. Η αντίληψη που θέλει τον νόμο τιμωρό και όχι καθοριστικό παράγοντα κοινωνικής ευρυθμίας είναι ευρέως διαδεδομένη. Μια αξιόλογη προσπάθεια αποτελεί το κρινόμενο βιβλίο του συντ/χου δικηγόρου Δ. Ν. Ζουδιανού, το οποίο επιχειρεί να καλύψει με τρόπο περιληπτικό, κατανοητό και απλό, αλλά όχι απλοϊκό, το κενό το οποίο υπάρχει στην ανάγκη ενημέρωσης του αμύητου περί τα νομικά – που ακούει ή διαβάζει καθημερινά τα δικαστικά ρεπορτάζ των ΜΜΕ- σε βασικές και στοιχειώδεις νομικές έννοιες.

Σε άλλα κράτη το κενό καλύπτεται από πανεπιστημιακούς δασκάλους. Στη Γαλλία π.χ. οι εκδόσεις Presses Univesitaires de France, στη σειρά: «Que Sais je? », έχουν αρκετούς τίτλους με θέματα γενικότερης νομικής παιδείας.

Επικαιροποιημένη έκδοση

Ο παρουσιαζόμενος Τόμος Α΄ (σε δεύτερη έκδοση, πλήρως αναθεωρημένη, συμπληρωμένη και επικαιροποιημένη με βάση τη μέχρι και το 2014 σχετική με το αντικείμενό του νομοθεσία) -μελλοντικά θα επανεκδοθεί και ο Β΄ Τόμος- παραλείποντας θεωρητικές λεπτομέρειες και παραθέτοντας παραδείγματα διατρέχει, με τη συνθετική μέθοδο και με εννοιολογική αλληλουχία, καίρια ύλη από αρκετούς κλάδους της μεγάλης και περίπλοκης επιστήμης του Δικαίου.

Στο πρώτο μέρος του εξετάζονται, μεταξύ άλλων, οι γενικές έννοιες περί δικαιοσύνης και δικαίου, των νομικών διαφορών και των νόμιμων τρόπων επίλυσής τους. Στο δεύτερο μέρος προσεγγίζονται, επίσης μεταξύ άλλων, οι έννοιες των δικαιωμάτων, των διακρίσεών τους, της άσκησης και της προστασίας τους. Ακολουθούν τα περί ερμηνείας και εφαρμογής των νόμων από τα δικαστήρια (εξειδικεύονται αυτά και η πολιτική – αστική, η ποινική και η διοικητική δίκη) και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Τέλος, στο τρίτο μέρος αναλύονται τα νομικά επαγγέλματα – λειτουργήματα (δικηγόρου, συμβολαιογράφου, δικαστή, εισαγγελέα κ.λπ.).

Αντί επιμέτρου ο Τόμος Α΄ αναφέρεται στην πολυνομία και τη μη επιτρεπτή στους πολίτες άγνοια νόμου και κλείνει με την πάντα επίκαιρη σχέση μεταξύ δικαίου και πολιτικής.

* Ο κ. Γ. Ιατράκης είναι δικηγόρος, δρ Νομικής.