ΒΙΒΛΙΟ

Αναπολήσεις του Κων. Δεσποτόπουλου

anapoliseis-toy-kon-despotopoyloy-2108299

Το βιβλίο του Ακαδημαϊκού, πρώην υπουργού Παιδείας, Κων. Δεσποτόπουλου, «Αναπολήσεις» (εκδ. Παπαζήση) ενέχει καλλιεπέστατη εξιστόρηση του βίου του και του έργου του, αλλά και συγχρόνων του γεγονότων σπουδαίων της ελληνικής ιστορίας.

Το βιβλίο αποτελείται από τρεις τόμους. Στον πρώτο (1913-1940) μνημονεύει ο Κων. Δεσποτόπουλος τους προγόνους του και αφηγείται τα παιδικά του χρόνια στη γενέτειρά του Σμύρνη και το συγκλονιστικό γεγονός της καταστροφής της, όπως το βίωσε ως παιδί. Αναφέρεται, εν συνεχεία, στα μαθητικά και στα φοιτητικά του χρόνια, στην παναριστεία του ως μαθητή και στην παμψηφεί με άριστα διδακτορία του, αλλά και στην εκτός σχολείου και Πανεπιστημίου δράση του.

Στον δεύτερο τόμο (1940-1960), οι τίτλοι των κεφαλαίων είναι: Στο πολεμικό εξάμηνο 1940-1941, Στα χρόνια της Κατοχής της χώρας, Στους πρώτους μήνες από την Απελευθέρωση και στα Δεκεμβριανά, Διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο και άλλη δράση 1945-1947, Διπλός διωγμός, 1947, Η μεγάλη δοκιμασία 1947-1950, Η «Φιλοσοφία του Δικαίου» – επισημάνσεις κινδύνων, Διακονία της φιλοσοφίας – Διορθώσεις θεσμών, Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος.

Ο τρίτος τόμος (1961-2013) έχει κεφάλαια με τους τίτλους: Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια – υποψηφιότης για καθηγεσία, Περί όρκου Ηθικά Β΄, Αριστοτέλεια, Μη εκλογή στο Πανεπιστήμιο – Εξωπανεπιστημιακή διδασκαλία φιλοσοφίας – Συγγραφική δράση, Η από 21 Απριλίου 1967 δικτατορία – Διαφυγή στη Γαλλία, Καθηγεσία μου στο Πανεπιστήμιο Nancy II, Τα βιβλία μου «Grece 1821-1971», «Etudes sur la liberte»,

Εκλογή μου στην έδρα φιλοσοφίας της Παντείου, Η δίκη του όρκου, Πρόταση της υποψηφιότητάς μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, Λεξικό της Προσωκρατικής Φιλοσοφίας, Συνέδριο στη Lyon για τον Ιπποκράτη, Το βιβλίο μου «Επίμαχοι Θεσμοί», Θητεία μου ως Υπουργού Παιδείας δύο φορές, Διαλέξεις μου στην Κύπρο και στη Ρόδο, Δράση μου στις Βρυξέλλες για την ονομασία του Σκοπιανού κράτους, Η μη αποδοχή από τον αδελφό μου του Αριστείου Ιστορίας, Το βιβλίο μου «Φιλοσοφίας Εγκώμιον» και άλλα.

Είναι ένα τρίτομο έργο γεμάτο πληροφορίες και ωραίες περιγραφές που παρακολουθούν μερικά από τα μείζονα γεγονότα των τελευταίων 100 ετών.