ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι αλλάζει για τις εγγυητικές επιστολές εξορυκτικών επιχειρήσεων

ti-allazei-gia-tis-eggyitikes-epistoles-exoryktikon-epicheiriseon-561073618

Νέος τρόπος υπολογισμού του ύψους των «εγγυήσεων» των εξορυκτικών επιχειρήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θεσπίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Συγκεκριμένα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΑΕΠΟ (Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, η απόφαση επικαιροποιεί την μεθοδολογία και εξορθολογίζει το συνολικό ποσό καταβολή με τρόπο διαφανή, οριζόντιο και ενιαίο σε κάθε περίπτωση, με την χρήση μαθηματικού τύπου.

Εστιάζοντας στα οφέλη που προκύπτουν συγκριτικά με το υφιστάμενο καθεστώς, το υπουργείο σημειώνει ότι:

– «Εξορθολογίζεται το χρηματοοικονομικό κόστος των εγγυητικών επιστολών (απαλείφονται τα απρόβλεπτα και το εργολαβικό κόστος)

– Διασφαλίζεται η αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε πραγματικούς όρους (σε χρόνο και έργο αφού συναρτάται το ποσό της εγγύησης με το χρόνο της εκμετάλλευσης του λατομείου)

– Ενισχύεται η επιχειρηματικότητα του τομέα αφού αποδεσμεύεται σημαντικό ποσό κεφαλαίου κίνησης

– Διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον γιατί οι εγγυήσεις θα είναι προσιτές σε όλους τους εκμεταλλευτές (αναμένεται το ποσοστό συμμόρφωσης να ανέβει από κάτω του 50% στο 85-90%)».

Μετά τη θέση σε ισχύ του νέου πλαισίου, για την κατάρτιση του οποίου ελήφθησαν υπόψη τα πορίσματα ειδικής επιτροπής, το υπουργείο εκτιμά ότι οι εξορυκτικές επιχειρήσεις θα καταθέσουν εγγυητικές στο σύνολό τους εξυπηρετώντας, όπως σημειώνει επί της ουσίας τον στόχο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος».