ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΤτΕ επιστρέφει φόρους από μερίσματα στους μετόχους

i-tte-epistrefei-foroys-apo-merismata-stoys-metochoys-561075289

Την επιστροφή παρακρατηθέντων φόρων από μερίσματα της χρήσης 2014 και της χρήσης 2018 προς τους δικαιούχους μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) ανακοίνωσε η διοίκηση της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Η επιστροφή συνιστά απόρροια της θετικής γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί της απόφασης της ΑΑΔΕ περί αναδρομικής άρσης της φορολόγησης των μερισμάτων της ΤτΕ ως κέρδη.

Ποιους αφορά η απόφαση: 

Για τη χρήση 2014: Το ποσό ανά μετοχή που επιστρέφεται στους κατά τα δικαιούχους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,174720, επί του οποίου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Το καθαρό πληρωτέο ποσό, που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, διαμορφώνεται σε ευρώ  0,157248 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής ορίζεται η 14 Σεπτεμβρίου 2020.

Για τη χρήση 2018: Το ποσό ανά μετοχή που επιστρέφεται στους κατά τα δικαιούχους μετόχους ανέρχεται σε ευρώ 0,194880, επί του οποίου επιβάλλεται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Το καθαρό πληρωτέο ποσό, που θα εισπράξουν οι δικαιούχοι, διαμορφώνεται σε ευρώ 0,175392 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης της πληρωμής ορίζεται η 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Ο τρόπος και ο χρόνος επιστροφής των φόρων κερδών για τις χρήσεις 2015-2017 θα γίνουν γνωστοί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.