ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση των εκπομπών ρύπων από την PwC

meiosi-ton-ekpompon-rypon-apo-tin-pwc-561083605

Η Pricewaterhouse Coopers (PwC) δεσμεύεται σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 και αυτό θα γίνει σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένη μεθοδολογία. Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη των πελατών για τη μείωση των δικών τους εκπομπών, καθώς και εκείνων που απορρέουν από τις λειτουργίες και τους προμηθευτές του παγκόσμιου δικτύου της PwC. Παράλληλα, δεσμεύεται για την απαλλαγή των λειτουργιών της από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιωτικού αποτυπώματος, καθώς και για την κλιματική ουδετερότητα στους υπόλοιπους τομείς όπου έχουν αντίκτυπο οι δραστηριότητές της, μέσω επενδύσεων σε έργα απορρόφησης των ρύπων.

Το παγκόσμιο δίκτυο της PwC θα συνεργαστεί με τους πελάτες στηρίζοντας τις προσπάθειές τους ώστε να κάνουν πραγματικότητα ένα μέλλον όπου οι εκπομπές των επικίνδυνων αερίων, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή, θα τείνουν να εκμηδενισθούν. Κατά την οικονομική χρήση 2020 (Ιούλιος 2019 – Ιούνιος 2020), οι εταιρείες της PwC παρείχαν υπηρεσίες στο 84% των εταιρειών του καταλόγου των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου, Global Fortune 500, καθώς και σε περισσότερους από 100.000 επιχειρηματίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτή η τοποθέτησή της στην αγορά τής προσφέρει τη δυνατότητα να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων παγκοσμίως.

Για τη στήριξη των προσπαθειών αυτών, το δίκτυο της Pricewaterhouse Coopers θα συνεχίσει να συνεισφέρει στη διαμόρφωση δημόσιων πολιτικών για ουδέτερες εκπομπές σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Kατά τον Μπομπ Μόριτζ, πρόεδρο του παγκόσμιου δικτύου της PwC, «από ανθρωπιστική αλλά και οικονομική σκοπιά, είναι προς όφελος όλων μας να επιδιώξουμε συστημικές αλλαγές που θα αποτρέψουν την κλιματική καταστροφή και θα απελευθερώσουν τις δυνατότητες της πράσινης ανάπτυξης».