ΕΤΑΔ: Πέντε διαγωνισμοί για την πώληση και εκμίσθωση παραθαλάσσιων εκτάσεων στη Ρόδο

ΕΤΑΔ: Πέντε διαγωνισμοί για την πώληση και εκμίσθωση παραθαλάσσιων εκτάσεων στη Ρόδο

1' 2" χρόνος ανάγνωσης

Στην αξιοποίηση παραθαλάσσιων εκτάσεων στην περιοχή Μάσσαρι Ρόδου προχωρεί η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.(ΕΤΑΔ), προκηρύσσοντας τη διενέργεια πέντε ηλεκτρονικών, ανοικτών, πλεοδοτικών διαγωνισμών(e-auction).

Οι διαγωνισμοί αφορούντην πώληση τριών (3) κτηματομερίδων (Κ.Μ. 1385, 1188 και 1179 γαιών Μάσσαρι Ρόδου) και τη μακροχρόνια εκμίσθωση δύο (2) κτηματομερίδων (Κ.Μ. 1437 και 1564 γαιών Μάσσαρι Ρόδου) στην περιοχή Μάσσαρι της Ρόδου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Αναφορικά με τα ακίνητα που προορίζονται για μακροχρόνια εκμίσθωση διάρκειας σαράντα ετών από την υπογραφή της σύμβασης, σκοπός των διαγωνισμών είναι η τουριστική αξιοποίησή τους μέσω της υλοποίησης αυτοτελών έργων ξενοδοχειακής τουριστικής ανάπτυξης.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον κανονισμό εκμισθώσεων, μισθώσεων, παραχωρήσεων, εκποιήσεων, ανταλλαγών, αγορών και αντιπαροχών της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους εκάστου διαγωνισμού, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εκάστου ακινήτου είναι η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών, για κάθε διαγωνισμό, ορίζεται η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και 12.00 ώρα Ελλάδος, στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε. Η ημερομηνία υποβολής της οικονομικής προσφοράς εκάστου διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Γενικούς Όρους Διαγωνισμών πώλησης ή εκμίσθωσης ακινήτων της ΕΤΑΔ Α.Ε.