ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΝΣΕΤΕ: Στα 23,4 δισ. η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία το 2019

ΙΝΣΕΤΕ: Στα 23,4 δισ. η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία το 2019

Στα 23,4 δισ. ευρώ ανήλθε το 2019 η άμεση συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, ενώ αθροιστικά η συμβολή του κλάδου (άμεση και έμμεση) υπολογίζεται ότι κυμαίνεται από 51,6 δισ. ευρώ έως 62,1 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρει το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), το 2019 ήταν η χρονιά που ο ελληνικός τουρισμός πέτυχε τις καλύτερες επιδόσεις που είχε ποτέ. Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φετινή, κατά την οποία ο κλάδος καταγράφει ισχυρές απώλειες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι η μείωση των εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019, θα υπερβεί το 60% και ίσως πλησιάσει και το 80%. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ΙΝΣΕΤΕ η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών έχει δείξει πως ο τουρισμός είναι μια δραστηριότητα που βρίσκεται σε μακροχρόνια ανοδική τάση και ανακάμπτει από τις υφέσεις. Στο πλαίσιο αυτό το Ινσιτούτο παραθέτει τα συμπεράσματα μελετών του που αποτυπώνουν τη συμβολή που είχε ο τουριστικός τομέας στην ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Ειδικότερα, το περασμένο έτος η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία αυξήθηκε κατά 2,3 δισ. ευρώ (+10,9%) σε σχέση με το 2018. Η άμεση δραστηριότητα του τουρισμού αντιστοιχεί στο 12,5% του ΑΕΠ και η συνολική από 27,5% έως 33,1%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τον τουρισμό συμπεριλαμβανομένων των εισπράξεων από τις μεταφορές κάλυψαν το 89% του ελλείματος του ισοζυγίου αγαθών. Οι εισπράξεις αυτές, ισούνται με το 78% των εισπράξεων από τις εξαγωγές όλων των άλλων προϊόντων που εξάγει η χώρα, εξαιρουμένων των εισπράξεων από εξαγωγή πλοίων και καυσίμων.

Στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό αντιστοιχούσαν άμεσα στο 17,1% της απασχόλησης και συνολικά (άμεσα και έμμεσα) μεταξύ 37,6% και 45,2%.

Η επενδυτική δραστηριότητα στον τουριστικό τομέα ανήλθε στα 3,2 δισ. εκ των οποίων τα 1,2 δισ. ευρώ σε εγχώρια προστιθέμενη αξία.

Εντυπωσιακή, σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ, ήταν η συμμετοχή του τουρισμού στην οικονομική δραστηριότητα των Περιφερειών της Κρήτης, των Ιονίων Νήσων και του Νοτίου Αιγαίου.

Η συμβολή στην απασχόληση

Όπως προκύπτει από δεύτερη μελέτη του Ινστιτούτου η απασχόληση στα καταλύματα και την εστίαση κατέγραψε το τρίτο τρίμηνο του 2019 τον υψηλότερο αριθμό απασχολούμενων (429,2 χιλ.) από το 2010. Τα καταλύματα και η εστίαση έφθασαν να αντιπροσωπεύουν το 10,8% της συνολικής απασχόλησης στο τρίτο τρίμηνο του 2019 (από 7,7% το 2010).

Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, τόσο στα καταλύματα και την εστίαση (17,9%) όσο και στους λοιπούς κλάδους (8,3%) είναι περίπου η μισή σε σύγκριση με τα επίπεδα της Ε.Ε.-28 (32,6% και 19,5% αντίστοιχα).

Οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολούμενων στα καταλύματα και την εστίαση προέρχονται από τις ηλικίες 30-44 ετών (τρίτο τρίμηνο 2019: 37,6%), ενώ παράλληλα ο τομέας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας – τρίτο τρίμηνο 2019: 25-29 ετών (17,2%), 45-64 ετών (31,2%) και γυναίκες (48,2%).

Επίσης την περίοδο 2010-2019 παρατηρείται αποκλιμάκωση της ανασφάλιστης εργασίας:

α) Καταλύματα: -33,4%, από 2,1 χιλ. το 2010 σε 1,4 χιλ. το 2019

β) Εστίαση: -39,5%, από 20,5 χιλ. το 2010 σε 12,4 χιλ. το 2019

γ) Λοιποί κλάδοι: -45,5%, από 156,8 χιλ. το 2010 σε 85,5 χιλ. το 2019.