ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΠΚΒ: Με αστερίσκους οι στόχοι στον προϋπολογισμό

ΓΠΚΒ: Με αστερίσκους οι στόχοι στον προϋπολογισμό

Για μεγάλες αβεβαιότητες στις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις κάνει λόγο το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής (ΓΠΚΒ) αναφερόμενο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2021, αναγνωρίζοντας πάντως ότι αυτές είναι αναπόφευκτες στις δύσκολες συνθήκες στις οποίες σχεδιάστηκε. Θεωρεί σχετικά ασφαλή την πρόβλεψη για σταδιακή επαναφορά των δημοσίων δαπανών στα προ κρίσεως επίπεδα την επόμενη χρονιά, αλλά βάζει σημαντικούς αστερίσκους στους στόχους τόσο για τα έσοδα όσο και την ταχύτητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Τονίζει δε ότι τα αποτελέσματα της δημοσιονομικής πολιτικής δεν εξαρτώνται μόνο από το μέγεθος των παρεμβάσεων, αλλά και τη σύνθεσή τους, εξηγώντας πως οι δαπάνες για υγεία και εκπαίδευση θα είχαν ισχυρότερο θετικό αντίκτυπο. 

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις αναφέρουν ύφεση 8,2% το 2020 και ανάκαμψη 7,5% το 2021. Όσον αφορά το 2020, η πρόβλεψη του προσχεδίου είναι κοντά στο σενάριο μέτριας προσαρμογής του
Γραφείου (-8,5%) αλλά πιο αισιόδοξη από το σενάριο της αργής προσαρμογής (-9,4%). Για το 2021 η πρόβλεψη του προσχεδίου είναι αρκετά πιο αισιόδοξη από τις αντίστοιχες προβλέψεις διεθνών οργανισμών (ΕΕ 6%, ΟΟΣΑ 4,5%, ΔΝΤ 5,1%), επισημαίνει το ΓΠΚΒ. 

Οι δημοσιονομικές προβλέψεις του προσχεδίου αποτυπώνουν μια μεγάλη δημοσιονομική
επιδείνωση για το τρέχον έτος και προβλέπουν αισθητή βελτίωση για το 2021. 

«Σχετικά με την άρση των δημοσιονομικών μέτρων, θεωρούμε πως η πρόβλεψη για την επαναφορά των δημόσιων δαπανών το 2021 – ή για την κάλυψή τους από την εισροή ευρωπαϊκών πόρων – μπορεί να θεωρηθεί σχετικά ασφαλής. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για την επαναφορά των δημόσιων εσόδων που περιλαμβάνουν και την αποπληρωμή μέρους των υποχρεώσεων που έχουν ανασταλεί για το 2020» τονίζει χαρακτηριστικά στη γνώμη του το ΓΠΚΒ.

Αυτό, όπως εξηγεί, θα εξαρτηθεί από την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες υποχρεώσεις τους. «Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι αποτελεί ένα σημαντικό δημοσιονομικό ρίσκο που θα πρέπει να παρακολουθείται στενά» προειδοποιεί.

Όσον αφορά στην ταχύτητα επαναφοράς της ελληνικής οικονομίας το 2021 θα εξαρτηθεί, όπως επισημαίνει, από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η εξέλιξη της ίδιας της πανδημίας, η χρήση των πόρων του ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και η αποτελεσματικότητα των επεκτατικών
δημοσιονομικών μέτρων που εφαρμόζονται ήδη.

Υπογραμμίζει δε ότι η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής επέκτασης δεν εξαρτάται μόνο από το ύψος της αλλά και από τη σύνθεσή της. «Η επέκταση μέσω μεταβιβάσεων και φορολογικών/ασφαλιστικών αναστολών και απαλλαγών είναι φυσικά απαραίτητη για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ωστόσο έχει μόνο έμμεση οικονομική επίδραση (μέσω της κατανάλωσης) και όχι άμεση καθώς οι συγκεκριμένες συναλλαγές δεν προσμετρώνται στο ΑΕΠ . Αντίθετα, η επέκταση μέσω αγορών αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή μέσω δημόσιας κατανάλωσης και επένδυσης, μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικότερο εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη» εξηγεί.

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι καταναλωτικές και επενδυτικές δαπάνες για τη δημόσια υγεία και εκπαίδευση θα είχαν ισχυρότερες θετικές επιπτώσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα» καταλήγει.