ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά 1,4 δισ. στους συνταξιούχους

Αντίστροφη μέτρηση για τα αναδρομικά 1,4 δισ. στους συνταξιούχους

Από την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου αρχίζει η επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξιούχους για τις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι πληρωμές θα γίνουν μαζί με τις συντάξεις του μηνός Νοεμβρίου. Χθες υπεγράφησαν από τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση οι δύο υπουργικές αποφάσεις με όλες τις λεπτομέρειες για την καταβολή των αναδρομικών σε 350.000 συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και 750.000 του ιδιωτικού.

Ιδιωτικός τομέας. Για τους δικαιούχους που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι θα δοθεί ένα ποσό της τάξης των 900 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από 11.06.2015 έως και 12.05.2016, για περικοπές στις κύριες συντάξεις. 

Σε περίπτωση λήψης μιας κύριας και μιας επικουρικής σύνταξης, επιστρέφεται στον δικαιούχο μόνο το ποσό που αφορά την περικοπή που έχει διενεργηθεί στην κύρια. Σε περίπτωση λήψης δύο κύριων συντάξεων, μία εκ των οποίων από μη αναγραφόμενο φορέα, επιστρέφονται στον δικαιούχο τα ποσά που αφορούν τη μείωση των φορέων που αναγράφονται.

Δημόσιος τομέας. Για τον δημόσιο τομέα η ειδική κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που εκδόθηκε ορίζει ότι θα δοθούν αναδρομικά για την ίδια περίοδο (11.06.2015 έως και 12.05.2016), συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις του βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού σιδηροδρομικών δικτύων.

Κληρονόμοι

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, δικαιούχοι καθίστανται οι νόμιμοι κληρονόμοι κατά το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, με υποβολή αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ. 

Προϋπόθεση αποτελεί προφανώς να έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς. Ο έλεγχος για τους κληρονόμους θα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός. Οι αιτούντες που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 15 ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης από υπαιτιότητά τους, αναζητούνται τα καταβαλλόμενα ποσά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

• Κρατήσεις. Το μεικτό ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό των επιστρεπτέων ποσών υπόκειται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη 4% για το διάστημα από 11.6.2015 έως 31.06.2015 και 6% από 01.07.2015 έως 12.5.2016. 

Τα αναδρομικά καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς την εφορία και γενικότερα προς το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες.

• Φορολόγηση. Κατά την καταβολή των ποσών δεν γίνεται παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φορολόγηση των αναδρομικών θα γίνει με βάση τις γενικές διατάξεις, δηλαδή την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος και τους προβλεπόμενους συντελεστές φορολόγησης. Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να υποβάλουν το επόμενο έτος τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου να κατανεμηθούν τα σχετικά ποσά στα οικεία έτη (2015 και 2016) και να γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου για τα εισοδήματα αυτών των ετών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, για περικοπές μόνο στις κύριες συντάξεις και μόνο για το 11μηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016), θα κυμαίνονται από 550 έως και πάνω από 7.000 ευρώ. Η τελευταία περίπτωση αφορά συνταξιούχους με δύο κύριες συντάξεις, οι οποίοι λάμβαναν, προ περικοπών, άνω των 3.000 ευρώ για κάθε μία εξ αυτών. Αρα πρόκειται για πολύ περιορισμένες περιπτώσεις.

Πότε θα δοθούν

• Η πρώτη καταβολή αναδρομικών τοποθετείται τη μεθεπόμενη Πέμπτη – Παρασκευή, στις 22 ή 23 Οκτωβρίου, μαζί με τις συντάξεις ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ, σε πρώην μισθωτούς με ΑΜΚΑ που λήγει σε μονό αριθμό (1, 3, 5, 7, 9).

• Η δεύτερη καταβολή ακο-λουθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου σε πρώην μισθωτούς ΙΚΑ, τραπεζών, ΟΤΕ με ΑΜΚΑ που λήγει σε ζυγό αριθμό (0, 2, 4, 6, 8,).

• Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου δίνονται τα αναδρομικά σε πρώην ελεύθερους επαγγελματίες του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ μαζί με τις συντάξεις Νοεμβρίου.

• Η εξόφληση των αναδρομικών του 11μήνου Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 ολοκληρώνεται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, όταν θα καταβληθούν τα σχετικά ποσά σε συνταξιούχους Δημοσίου, σε ναυτικούς του πρώην ΝΑΤ, σε δημοσιογράφους του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, τραπεζοϋπαλλήλους του πρ. ΕΤΑΤ και πρώην υπαλλήλους της ΔΕΗ.