ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο μηχανισμό ελέγχου της αγοράς δημιουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Νέο μηχανισμό ελέγχου της αγοράς δημιουργεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας η οποία θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται οικονομικά δεδομένα, όπως τιμές λιανικής βασικών προϊόντων, τιμές χονδρικής, τιμές που δίνονται σε διαγωνισμούς κρατικών προμηθειών κ.ά., προχωρεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με το νέο αυτό εργαλείο η ανεξάρτητη αρχή θα μπορεί πλέον ταχύτερα να σχηματίζει εικόνα για φαινόμενα καταχρηστικών, αντιανταγωνιστικών συμπεριφορών, για παράνομες συμπράξεις (καρτέλ), αλλά ακόμη και για περιπτώσεις νόθευσης διαγωνισμών. 

Πέρα από τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, στην πλατφόρμα θα ενσωματωθεί μηχανισμός σάρωσης (screening) που θα επιτρέπει τη γρήγορη και βασισμένη στις πραγματικές επιπτώσεις στην οικονομία «προτεραιοποίηση» των υποθέσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Οι κυριότερες πηγές δεδομένων που θα τροφοδοτούν την πλατφόρμα περιλαμβάνουν δεδομένα από το παρατηρητήριο τιμών e-καταναλωτής και τα δεδομένα χονδρικής του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών Αθηνών, τα προγράμματα «Διαύγεια» και Taxis, τη Eurostat, την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Χρηματιστήριο Αθηνών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), ενώ σε δεύτερη φάση θα προστεθούν και το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Εχει ήδη ολοκληρωθεί μια διαδικασία ροής δεδομένων (data pipeline) που υποστηρίζει την επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο και την υψηλή χωρητικότητα δεδομένων για μελλοντική κλιμάκωση μέσω της υποδομής Jupiter (Data Engineering). Η υποδομή αυτή ενσωματώνει διάφορες πηγές δεδομένων (όπως το e-katanalotis, το παρατηρητήριο τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης, τη βάση δεδομένων του υπουργείου Υγείας – αποθέματα, τη βάση δεδομένων OKAA, το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων fuelprices.gr, το ΓΕΜΗ) σε μία ενιαία βάση δεδομένων και διάφορες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων. 

Η απεικόνιση των δεδομένων σε ειδικά διαμορφωμένους πίνακες είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και την εξερεύνηση δεδομένων κατά τη διάρκεια του χρόνου μοντελοποίησης, ενώ υπάρχει ευελιξία στην αλλαγή των παραμέτρων και σχεδιασμός για αυτοματοποιημένες αναφορές και ειδοποιήσεις.

Η HCC Economic Intelligence Platform, όπως ονομάζεται η πλατφόρμα, κατασκευάστηκε ύστερα από στενή συνεργασία μεταξύ του προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους που συντόνιζε ο καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Βασίλειος Βασσάλος, σε συνεργασία με την εταιρεία πληροφορικών εφαρμογών Warply.