Ειδική υπηρεσία στο ΥΠΟΙΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ειδική υπηρεσία στο ΥΠΟΙΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης

1' 4" χρόνος ανάγνωσης

Eιδική υπηρεσία για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, με τεχνοκράτη ως διοικητή, συγκροτεί το υπουργείο Οικονομικών, όπως προβλέπεται σε τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή.

Τα κύρια σημεία της τροπολογίας έχουν ως εξής:

  • Συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • Αρμοδιότητα είναι η σύνταξη του σχεδίου ανάκαμψης και η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο.
  • Επικεφαλής θα είναι διοικητής, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας, με 3ετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή του θα είναι ίση με αυτήν του γενικού γραμματέα και με bonus απόδοσης.
  • Η υπηρεσία θα διαρθρώνεται σε τρεις διευθύνσεις και 40 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων τουλάχιστον οι μισοί θα τοποθετηθούν με απόσπαση και οι υπόλοιποι με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα 3 έτη.
  • Η υπηρεσία καταργείται αυτοδικαίως στις 31/3/2027.
  • Ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 870.000 ευρώ + 1,24 εκατ. ευρώ για συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης της υποβολής του σχεδίου ανάκαμψης στις Βρυξέλλες + 29.000 ευρώ για bonus του διοικητή + 110.000 ευρώ για υλικοτεχνική υποδομή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα διεκδικεί από το Ταμείο Ανάκαμψης έως και 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Το προσχέδιο με τις ελληνικές προτάσεις για το πώς θα αξιοποιηθούν αυτά τα χρήματα θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τα μέσα Νοεμβρίου.