ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι νέες τιμές – στόχοι της Citigroup για τις ελληνικές τράπεζες

Οι νέες τιμές – στόχοι της Citigroup για τις ελληνικές τράπεζες

Στην εν μέρει αναθεώρηση των τιμών – στόχων για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Citigroup, η οποία παραμένει ουδέτερη για τις μετοχές των τεσσάρων συστημικών ιδρυμάτων, λόγω του υψηλού κινδύνου που απορρέουν.

Πιο συγκεκριμένα, η αμεριμανική επενδυτική τράπεζα προχώρησε στα εξής:

  • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: Η νέα τιμή στόχος είναι το 1,50 ευρώ, με περιθώριο ανόδου της τάξης του 58%. Η σύσταση παραμένει ουδέτερη, ενώ η αγορά χαρακτήριζεται από υψηλό ρίσκο.
  • Τράπεζα Πειραιώς: Η νέα τιμή στόχος είναι το 1,40 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 87%. Η σύσταση είναι επίσης ουδέτερη, με το ρίσκο αγοράς να χαρακτηρίζεται υψηλό.
  • Eurobank: Η τιμή στόχος παραμένει στο 0,50 ευρώ, με το περιθώριο ανόδου να καθορίζεται στο 65%. Η σύσταση διατηρείται ουδέτερη και το ρίσκο υψηλό.
  • Alpha Bank: Η τιμή στόχος παραμένει στο 0,80 ευρώ, ενώ το περιθώριο ανόδου καθορίζεται στο 70%. Η σύσταση είναι ουδέτερη και το ρίσκο υψηλό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές των τραπεζικών μετοχών έκλεισαν σήμερα ως εξής:

  • Εθνική Τράπεζα Ελλάδος: -1,27% 0,93 ευρώ
  • Τράπεζα Πειραιώς: +0,14% 0,7190 ευρώ
  • Eurobank: -0,33% 0,3014 ευρώ
  • Alpha Bank: -0,21% 0,4650