ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα 2020

Τι θα γίνει με το κοινωνικό μέρισμα 2020

Έως τα τέλη του μήνα αναμένεται να καθορίσει το οικονομικό επιτελείο τα κριτήρια με τα οποία θα χορηγηθεί το κοινωνικό μέρισμα του 2020, προκειμένου οι αιτήσεις των δικαιούχων και η καταβολή του να γίνουν μέσα στον Δεκέμβριο. 

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν έχει αποφασιστεί εάν θα δοθεί προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιούχους ή σε εργαζομένους και ανέργους κλάδων, που επλήγησαν περισσότερο από τον νέο κορωνοϊό και τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν είτε την άνοιξη είτε τώρα σε εφαρμογή. 

Αξίζει να θυμίσουμε ότι πέρυσι κοινωνικό μέρισμα καταβλήθηκε τον Δεκέμβριο σε περίπου 270.000 δικαιούχους ειδικών κατηγοριών, ενώ είχε καταβληθεί και τον Ιούνιο (από την προηγούμενη κυβέρνηση) σε πολίτες χαμηλών εισοδημάτων.

Ποια τα περσινά κριτήρια

Για το μέρισμα του Δεκεμβρίου 2019, ύψους 700 ευρώ, η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις των δικαιούχων είχε ανοίξει από τις 17 έως και τις 26 του μήνα και η είσοδος σε αυτή γινόταν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο TAXISnet. 

Δικαιούχοι ήταν οι ακόλουθοι: 

–  Οικογένειες με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έτους 2018 έως 20.000 ευρώ. 

– Νοικοκυριά με έναν γονέα μακροχρόνια άνεργο και τουλάχιστον ένα ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα και με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάχθηκαν και οι μονογονεϊκές οικογένειες που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

–  Νοικοκυριά στα οποία και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης ήταν βραχυχρόνια άνεργοι και είχαν συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  

– Οικογένειες στις οποίες ένα τουλάχιστον μέλος ενήλικο ή ανήλικο είναι άτομο με αναπηρία (ΑΜΕΑ).

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους ή το ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης έπρεπε να έχει διαμείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 7 έτη. Επιπλέον το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ. 

Κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής συμπλήρωσης της αίτησης ο αιτών δικαιούχος έπρεπε απαραιτήτως να αναγράψει τον αριθμό λογαριασμού IBAN και έπρεπε να είναι αποκλειστικός δικαιούχος, είτε συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσει.