ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεύτερος κύκλος δανείων από την ΕΑΤ

Δεύτερος κύκλος δανείων από την ΕΑΤ

Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων από τις τράπεζες για τον δεύτερο κύκλο του Προγράμματος Εγγυοδοσίας ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Οπως ανακοίνωσε η ΕΑΤ, η πρώτη τράπεζα που υπέβαλε χθες προτάσεις χρηματοδότησης πελατών της, με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, ήταν η Eurobank, ενώ από σήμερα αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες τράπεζες, από τις 12 που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.  

Ο προϋπολογισμός στον νέο κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ., τα οποία μαζί με τη μόχλευση των εμπορικών τραπεζών, θα «δώσουν» στην αγορά δάνεια ύψους 2,5 δισ. περίπου με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η κρατική εγγύηση των 780 εκατ. θα επιμεριστεί κατά 700 εκατ. για μικρομεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μοχλεύοντας δάνεια 2,1 δισ., ενώ στα 80 εκατ. θα περιοριστεί η συμμετοχή των μεγάλων επιχειρήσεων, ποσό που μαζί με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια  320 εκατ.

Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους. Η διάρκεια των δανείων θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν περιόδου χάριτος. Το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που χορηγεί το δάνειο.