ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέτρα στήριξης για τους πληγέντες της Σάμου

metra-stirixis-gia-toys-pligentes-tis-samoy-561150982

Μέτρα στήριξης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, στα οποία περιλαμβάνονται αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων, επιχορήγηση πληττόμενων επιχειρήσεων και απαλλαγή ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, τα μέτρα που αποφάσισε η κυβέρνηση προβλέπουν:

• Αναστέλλεται η πληρωμή όλων των εκκρεμών βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα έξι μηνών. 

• Επιχορήγηση 30%-70% της υλικής ζημίας για κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής.

• Παρέχεται στεγαστική συνδρομή σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που καλύπτει το σύνολο της εκτιμηθείσας ζημίας, με δωρεάν κρατική αρωγή 80% και άτοκο δάνειο 20%. 

• Οι επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί ένεκα του ανωτέρω φαινομένου και όχι πέραν των 3 μηνών. Οι ανωτέρω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ.

• Αναστολή καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες και ρύθμιση των οφειλομένων μετά το 6μηνο σε 12-24 μηνιαίες δόσεις.

• Τα κτίσματα μετά του αναλογούντος σε αυτά οικοπέδου απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ του έτους εντός του οποίου επήλθε η καταστροφή.

• Αναστέλλεται για ένα έτος η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής ενέργειας επί της ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020 και ό,τι ακολούθησε αυτού, περιλαμβάνοντας ουσιαστικά τις περιπτώσεις πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών.