ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλώβητη από τον ιό η «Alpha Αστικά Ακίνητα» το δεύτερο εξάμηνο

Αλώβητη από τον ιό η «Alpha Αστικά Ακίνητα» το δεύτερο εξάμηνο

Σταθερά προβλέπεται να είναι τα έσοδα από μισθώματα της «Alpha Αστικά Ακίνητα» κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του έτους συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο, καθώς στην πλειονότητά τους αφορούν συμβόλαια διάρκειας πολλών ετών και με μισθωτές οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα προστασίας από την πανδημία. Σύμφωνα με την εξαμηνιαία έκθεση της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους τα έσοδα από ενοίκια υποχώρησαν κατά 1,9% σε 1,32 εκατ. ευρώ, από 1,35 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών υποχώρησαν κατά 11,1% σε 4,83 εκατ. ευρώ, από 5,43 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η μείωση αυτή οφείλεται στην απεργία των συμβολαιογράφων, στη διακοπή λειτουργίας των συμβολαιογραφικών γραφείων, στην αδράνεια που σημειώθηκε στις δημόσιες υπηρεσίες για την επιστροφή στην κανονικότητα ύστερα από μεγάλες παύσεις λειτουργίας και στην αναβολή πλειστηριασμών και αναγκαστικών αποβολών, ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Πάντως, σύμφωνα με σχετική απάντηση που απέστειλε χθες η εισηγμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώθηκε ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναμένεται να αυξηθούν σε σχέση με το πρώτο μισό του έτους. Αυτό θα συμβεί επειδή η εταιρεία, οι πελάτες και οι συνεργάτες της έχουν πλέον προσαρμοστεί στον νέο τρόπο λειτουργίας λόγω της πανδημίας. Επίσης, εκφράζεται η άποψη ότι η αγορά δεν θα σταματήσει να λειτουργεί για δύο και πλέον μήνες, όπως συνέβη την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου μέχρι τα μέσα Μαΐου.

Σημειωτέον ότι η διοίκηση αναμένει άνοδο και των γενικών και διοικητικών εξόδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020, λόγω της αύξησης των αμοιβών και των προσλήψεων προσωπικού, όπως επίσης και στις αμοιβές των συνεργατών μηχανικών. Αλλωστε, η «Alpha Αστικά Ακίνητα» αναλαμβάνει επιπλέον δαπάνες, τόσο για την πληρέστερη προστασία του προσωπικού και των συνεργατών της όσο και για τη διατήρηση της παραγωγικότητάς της μέσω της τηλεργασίας.

Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι η εταιρεία δεν προβλέπει μεταβολές στην αξία των επενδυτικών ακινήτων που διαθέτει λόγω της COVID-19. Αυτό θα συνέβαινε αν τα εισοδήματα από ενοίκια σημείωναν σημαντική υποχώρηση. Αυτό όμως δεν συμβαίνει, λόγω του ότι οι χρήστες είναι επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τα μέτρα για την πανδημία και είναι εν γένει υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.