ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ύφεση 11,7%- Μόλις 2,3% το comeback σε τριμηνιαία βάση

Ύφεση 11,7%- Μόλις 2,3% το comeback σε τριμηνιαία βάση

Ύφεση της ελληνικής οικονομίας κατά 11,7% του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση, κατεγράφη στο γ’ τρίμηνο του 2020, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία1 , το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου2 , κατά το 3 ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 2,3%, σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο 2020, ενώ σε σύγκριση με το 3 ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 11,7% (Πίνακας 1). Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3 ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 9,6% σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο 2019 (Πίνακας 2).

Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ των τριμήνων των προηγούμενων δέκα ετών καθώς και των προηγούμενων δύο τριμήνων του τρέχοντος έτους (1ο τρίμηνο 2010 – 2 ο τρίμηνο 2020) έχει αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία με έτος βάσης 2015, που ανακοινώθηκαν στο Δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στις 16/10/2020 (https://www.statistics.gr/el/). Τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου Τύπου για το 3 ο τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ.

Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι βέλτιστες διαθέσιμες πηγές δεδομένων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι καθώς τα εποχικά διορθωμένα μεγέθη επαναυπολογίζονται κάθε φορά που προστίθεται ένα καινούργιο τρίμηνο στη χρονοσειρά, η επίδραση της διαδικασίας της εποχικής διόρθωσης, ιδίως σε περιόδους έντονων διακυμάνσεων των υποκείμενων μεγεθών, αντανακλάται στην αισθητή αναθεώρηση ιδίως των πλέον προσφάτων τριμήνων της σειράς.

Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου για το 3 ο τρίμηνο 2020 αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 4 ο τρίμηνο 2020 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν, σε εκείνον το χρόνο, καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).

Η ΕΛΣΤΑΤ, με ανακοίνωσή της στις 14 Οκτωβρίου 20193 , καθώς και στις 6 Μαρτίου 2020 με τη δημοσίευση της πρώτης εκτίμησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για το έτος 20194 , ενημέρωσε για τις εργασίες αναθεώρησης των Εθνικών Λογαριασμών που περιλάμβαναν την αξιοποίηση νέων και επικαιροποιημένων στοιχείων από διάφορες πηγές για την κατάρτιση των εθνικών λογαριασμών με ποιοτικό έλεγχο των πηγών και των μεθόδων, όπου ήταν απαραίτητο.

 

Πηγή: moneyreview.gr