Σχέδιο μετασχηματισμού υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς

Σχέδιο μετασχηματισμού υλοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς

2' 30" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Την απόσχιση της τραπεζικής δραστηριότητας σε μια νέα εταιρεία, απομονώνοντας τη ζημία του 1,6 δισ. ευρώ που θα προκύψει από την τιτλοποίηση δύο χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων, αναμένεται να εγκρίνει η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, που πραγματοποιείται αύριο Πέμπτη. 

Πρόκειται για το μοντέλο hive down, που προωθεί η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς και μέσω του οποίου η τραπεζική δραστηριότητα θα μεταφερθεί σε νέα εταιρεία που θα πάρει τραπεζική άδεια, ενώ η διασπώμενη εταιρεία θα διατηρήσει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν αφορούν την άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, θα παύσει να είναι πιστωτικό ίδρυμα, η επωνυμία της θα τροποποιηθεί σε «Πειραιώς Financial Holdings» και οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στο Χ.Α. 

Με βάση το σχέδιο μετασχηματισμού, σε αυτή θα μεταφερθεί και η ζημία από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, η συνολική αξία των οποίων είναι 6,9 δισ. ευρώ. Η μεταφορά της ζημίας από την τιτλοποίηση των δύο χαρτοφυλακίων στην εταιρεία holding επιτρέπει στην Τράπεζα Πειραιώς να υλοποιήσει τη συναλλαγή χωρίς να ενεργοποιηθεί ο όρος για αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας.

Να σημειωθεί ότι το χαρτοφυλάκιο Phoenix, αξίας 1,9 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα στεγαστικά δάνεια και η τράπεζα έχει ανακηρύξει προτιμητέο επενδυτή την Intrum για την πώληση του 30% των τίτλων ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης. Το χαρτοφυλάκιο Vega, αξίας 5 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει κόκκινα στεγαστικά δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ και άλλα 4 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα εμπορικά δάνεια. Μέσω των δύο τιτλοποιήσεων τα κόκκινα δάνεια της Πειραιώς θα μειωθούν περίπου κατά το ένα τρίτο.

Με βάση τα αποτελέσματα του 9μήνου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τράπεζας στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 21,9 δισ. ευρώ και ο δείκτης NPEs στο 46,4%, ενώ στα 22,7 δισ. ευρώ ήταν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε ενοποιημένη βάση (δείκτης NPEs 46,8%). Η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς προτίθεται να προχωρήσει εντός του 2021 σε μια πρόσθετη τιτλοποίηση ύψους 5-6 δισ. ευρώ, για την υλοποίηση της οποίας έχει ανακοινώσει σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δισ. ευρώ. 

Στη holding εταιρεία, όπως σημειώνεται στο σχέδιο διάσπασης, θα μεταφερθεί, εκτός από τη ζημία των δύο τιτλοποιήσεων, η ζημία του ομίλου από παρελθούσες χρήσεις, συνολικού ύψους 10,6 δισ. ευρώ. Επωφελούμενη θα είναι η νέα Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα είναι 100% θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings και σε αυτήν, μεταξύ άλλων, θα μεταφερθούν:

• Το σύνολο των καταθέσεων.

• Το σύνολο των δανείων μαζί με κάθε είδους εξασφαλίσεις. 

• Το σύνολο των υποχρεώσεων από ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η τράπεζα, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων των δύο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (400 και 500 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). 

• Οι ομολογίες αυξημένης εξασφάλισης (senior notes) που εκδίδονται στο πλαίσιο των δύο τιτλοποιήσεων, καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης (mezzanine και junior notes).

• Το δικαίωμα των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ύψους 6,4 δισ. ευρώ.

Η διάσπαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του ΤΧΣ, το οποίο, όπως σημειώνεται στο σχέδιο, θα ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από το πλαίσιο συνεργασίας που έχουν υπογράψει τα δύο μέρη. 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT