Έσοδα 260 εκατ. ευρώ θα φέρουν οι υπηρεσίες 5G έως το 2025

Έσοδα 260 εκατ. ευρώ θα φέρουν οι υπηρεσίες 5G έως το 2025

5' 2" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ιδιαίτερα ανθηρή δραστηριότητα αναμένεται να αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια οι υπηρεσίας πέμπτης γενιάς δικτύων (5G), με το διαγωνισμό για τη χορήγηση φάσματος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) να λαμβάνει χώρα αύριο. Σύμφωνα με την έκθεση του ευρωπαϊκού think tank “IDATE DigiWorld”, που έχει επεξεργαστεί το Moneyreview.gr, στην χώρα μας το 2025 οι συνδέσεις 5G αναμένεται να πλησιάσουν τα 3 εκατομμύρια, αποτελώντας  το 18% των συνολικών συνδέσεων κινητής. Εκτιμάται ακόμη ότι το 2025 οι συνδέσεις ενισχυμένης κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα θα διαμορφωθούν στο 51% του συνόλου των 5G συνδέσεων με το υπόλοιπο να αντιστοιχεί σε διασυνδέσεις μεταξύ συσκευών και μηχανημάτων.

Υπολογίζεται ότι το 2025 τα έσοδα από υπηρεσίες 5G θα διαμορφωθούν σε 260 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 97% θα προέρχεται από υπηρεσίες ενισχυμένης κινητής ευρυζωνικότητας (enhanced Mobile broadband/eMBB). Η ψυχαγωγία, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ο αγροτικός τομέας και οι έξυπνες πόλεις ανήκουν στους τομείς όπου αναμένεται μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Ο διαγωνισμός

Το 5G στην Ελλάδα βρίσκεται ante portas. Αύριο θα πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός της ΕΕΤΤ για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz. Αντίστοιχη δημοπρασία για φάσμα από 3.7GHz έως 3.98GHz, που θα λάβει χώρα σε πολυάριθμους γύρους έως τις αρχές του 2021, ξεκίνησε και στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα, με τη χώρα μας να είναι από τις λιγοστές φορές που ευθυγραμμίζεται με τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας. Από το διαγωνισμό αυτό το Δημόσιο προσδοκά έσοδα 367 εκατ. ευρώ από τα οποία το 25% θα κατευθυνθεί για τη χρηματοδότηση του ταμείου Φαιστός που θα έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση καινοτόμων εφαρμογών που βασίζονται στα δίκτυα πέμπτης γενιάς.

«Η τεχνολογία 5G δεν απευθύνεται αποκλειστικά στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Έχει πολλά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού νέων καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών πολλές από τις οποίες δεν μπορούμε να φανταστούμε σήμερα. Η ανάπτυξη του 5G θα είναι σταδιακή και κάποια χαρακτηριστικά όπως οι πολύ μικρές καθυστερήσεις δεν θα είναι διαθέσιμα από την αρχή. Στα πρώτα στάδια το βασικό όφελος θα είναι οι μεγάλες ταχύτητες οι οποίες θα βελτιώσουν κύρια τις εφαρμογές βίντεο αλλά και τρισδιάστατων γραφικών όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα (Virtual/Augmented Reality). Στη συνέχεια με την εξέλιξη του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) και τη δυνατότητα για πολύ μικρές καθυστερήσεις, θα αναπτυχθούν νέες εφαρμογές σε καθετοποιημένους τομείς (Verticals) όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι έξυπνες πόλεις, η υγεία και το λιανεμπόριο» εξηγεί στο Moneyreview.gr ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ Κώστας Μασσέλος.

Πώς θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός

Στο διαγωνισμό, που αναμένεται να ολοκληρωθεί αυθημερόν, το «παρών» θα δώσουν η Cosmote, η Vodafone και η Wind, έχοντας τη δυνατότητα, σε κάθε γύρο της δημοπρασίας, να διεκδικήσουν μέχρι και έξι τμήματα (ανώτατο όριο φάσματος). Κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου της δημοπρασίας, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για όσα τμήματα επιθυμούν (μέχρι 6) και με ελάχιστη τιμή προσφοράς, την τιμή εκκίνησης, όπως αυτή έχει οριστεί στο τεύχος προκήρυξης.

Μετά το πέρας του πρώτου γύρου, πλειοδότης για κάθε τμήμα ραδιοσυχνοτήτων ορίζεται ο πάροχος που έχει δώσει την μεγαλύτερη προσφορά. Σε περίπτωση υποβολής ισόποσης προσφοράς, πλειοδότης ανακηρύσσεται ο πάροχος που έχει υποβάλει πρώτος, χρονικά, την προσφορά του, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

Στον δεύτερο γύρο, η ΕΕΤΤ καθορίζει την ελάχιστη αύξηση της προσφοράς για κάθε ένα τμήμα ραδιοσυχνοτήτων σαν ποσοστό επί της τρέχουσας τιμής που προέκυψε από τον προηγούμενο γύρο. Το ποσοστό προσαύξησης καθορίζεται σε ποσοστό 3% στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη χιλιάδα ευρώ. Η ΕΕΤΤ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, ανάλογα με την εξέλιξη της δημοπρασίας, το ποσοστό προσαύξησης.

Σε κάθε γύρο, ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα είτε να υποβάλει νέα προσφορά για να διεκδικήσει μόνο τμήματα στα οποία δεν είναι πλειοδότης, ή να απέχει προσωρινά, εξασκώντας ένα από τα έξι δικαιώματα αποχής που έχει στην κατοχή του. Στην περίπτωση που είναι πλειοδότης έστω και σε ένα τμήμα στον προηγούμενο γύρο, έχει τη δυνατότητα να παραμείνει αδρανής στον επόμενο γύρο.

Η δημοπρασία θα περατωθεί, εάν μετά την ολοκλήρωση του γύρου, δεν υπάρχουν νέες προσφορές για τμήματα. Στο τέλος της διαδικασίας εάν μείνει φάσμα αδιάθετο, εκκινεί νέα διαδικασία πολλαπλών γύρων για το αδιάθετο φάσμα, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι υπερθεματιστές χωρίς να ορίζεται ανώτατο όριο φάσματος.

Παράδειγμα

Έστω ότι η διαδικασία εκκινεί. Στον πρώτο γύρο, οι τιμές εκκίνησης είναι προκαθορισμένες στο τεύχος προκήρυξης της δημοπρασίας. Στον γύρο αυτό ο Πάροχος 1 υποβάλει προσφορά για τα τμήματα Α1, Α3, Α5, Α7,Α8 και Α9. Ο Πάροχος 2 υποβάλει προσφορά για τα τμήματα Α2,Α3,Α4,Α6,Α7 και Α8. Ο Πάροχος 3 υποβάλει προσφορά για τα τμήματα Α1,Α2,Α4, Α5, Α7 και Α9. Πλειοδότης σε κάθε τμήμα, ανακηρύσσεται ο Πάροχος που έχει υποβάλει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.  Στο τμήμα Α3, θεωρείται ότι πρώτος υπέβαλε προσφορά στο ηλεκτρονικό σύστημα ο Πάροχος 2 και για αυτό ανακηρύσσεται πλειοδότης.

Έσοδα 260 εκατ. ευρώ θα φέρουν οι υπηρεσίες 5G έως το 2025-1

Έστω ότι στον δεύτερο γύρο, οι τιμές των τμημάτων προσδιορίζονται ως οι τιμές του προηγούμενου γύρου προσαυξημένες σε ποσοστό 3%. Κατά τον εν λόγω γύρο, ο Πάροχος 1 υποβάλει προσφορά για το Α2, Α3 και Α8, ο Πάροχος 2 για το Α1 και Α9 και ο Πάροχος 3 για το Α1 και Α7. Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου, ανακηρύσσονται νέοι πλειοδότες για τα τμήματα Α1, Α2, Α3, Α7, Α8 και Α9 ενώ για τα τμήματα που δεν υπήρξαν προσφορές στον δεύτερο γύρο, παραμένουν οι πλειοδότες του πρώτου γύρου. Ο Πάροχος 1 είναι πλειοδότης στα τμήματα Α2, Α3 και Α8. Ο Πάροχος 2 είναι πλειοδότης στα τμήματα Α4, Α6 και Α9. Ο Πάροχος 3 είναι πλειοδότης στα τμήματα Α1, Α5 και Α7.

Έσοδα 260 εκατ. ευρώ θα φέρουν οι υπηρεσίες 5G έως το 2025-2

Εκτιμάται ακόμη ότι το 2025 οι συνδέσεις ενισχυμένης κινητής ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα θα διαμορφωθούν στο 51% του συνόλου των 5G συνδέσεων με το υπόλοιπο να αντιστοιχεί σε διασυνδέσεις μεταξύ συσκευών και μηχανημάτων.

Υπολογίζεται ότι το 2025 τα έσοδα από υπηρεσίες 5G θα διαμορφωθούν σε 260 εκατ. ευρώ, από τα οποία το 97% θα προέρχεται από υπηρεσίες ενισχυμένης κινητής ευρυζωνικότητας (enhanced Mobile broadband/eMBB). Η ψυχαγωγία, οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ο αγροτικός τομέας και οι έξυπνες πόλεις ανήκουν στους τομείς όπου αναμένεται μεγαλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: moneyreview.gr

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή