ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δίχτυ ασφαλείας για γυναίκες και νέους ζητεί το ΔΝΤ

Δίχτυ ασφαλείας για γυναίκες και νέους ζητεί το ΔΝΤ

Θέλουμε να επιστρέψουμε στον προ της πανδημίας κόσμο αλλά δεν πρέπει να επιστρέψουμε στην οικονομία του χθες την οποία χαρακτήριζαν η αργή ανάπτυξη, η χαμηλή παραγωγικότητα, η αυξημένη ανισότητα και η επιταχυνόμενη  κλιματική αλλαγή. Αυτήν την άποψη  εκφράζει σε άρθρο της η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Τονίζει πως πρέπει να αρχίσουμε να οικοδομούμε μια οικονομία πιο «πράσινη», με περισσότερη συμμετοχή όλων και σε ένα πιο δυναμικό κόσμο.

Οι προτεραιότητες στην οικοδόμηση μιας νέας παγκόσμιας οικονομίας πρέπει να είναι, σύμφωνα με την επικεφαλής του ΔΝΤ, η επένδυση στις γυναίκες και στους νέους, στην παιδεία και στα προγράμματα κατάρτισης που ανοίγουν ευκαιρίες και δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις γυναίκες, υπογραμμίζει πως έχουν πληγεί δυσανάλογα από την κρίση, καθώς απασχολούνται σε μεγάλο ποσοστό σε επαγγέλματα μεγάλου ρίσκου. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, άλλωστε, έπειτα από μεγάλες κρίσεις συνήθως τα κορίτσια δεν επιστρέφουν στο σχολείο. Συχνά οι γυναίκες απασχολούνται στη «μαύρη» οικονομία για αυτό και δεν επωφελούνται από τα κυβερνητικά προγράμματα στήριξης.

Καλεί για αυτό τις κυβερνήσεις να ενσωματώσουν στους προϋπολογισμούς ενισχυμένη μέριμνα για τα παιδιά ώστε να διευκολύνουν τις γυναίκες να εργαστούν. Τις καλεί επίσης να διασφαλίσουν ότι θα λαμβάνουν οι γυναίκες ίση αμοιβή για ίση εργασία και να αναθέσουν στα υπουργεία Οικονομικών την ευθύνη για τέτοια ζωτικά ζητήματα όπως έχει κάνει ο Καναδάς.

Επικαλείται, άλλωστε, τις έρευνες που έχουν καταδείξει ότι η εξίσωση των γυναικών μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη που θα αλλάξει την παγκόσμια οικονομία. Για τις χώρες με τη μεγαλύτερη ανισότητα το όφελος από τη μεγαλύτερη ισότητα μπορεί να φτάσει έως και σε μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 35%.

Τονίζει, επίσης, πως ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι. Οπως επισημαίνει, οι νέοι και ειδικότερα όσοι δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση απασχολούνται σπανιότερα σε τομείς στους οποίους είναι εφικτή η τηλεργασία. Ως εκ τούτου, κινδυνεύουν περισσότερο να μείνουν άνεργοι, ενώ η πανδημία έχει προκαλέσει διακοπή των σπουδών τουλάχιστον 1 εκατ. φοιτητών με ενδεχομένως καθοριστικές επιπτώσεις στο εισόδημά τους και τις προοπτικές τους. Η κ. Γκεοργκίεβα επικαλείται, άλλωστε, τις έρευνες του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με το πώς επηρεάζουν οι διάφορες κρίσεις τις ευκαιρίες των ανθρώπων.

Τονίζει, έτσι, ότι αντί να προστατεύουν συγκεκριμένα επαγγέλματα, οι κυβερνήσεις πρέπει να σχεδιάσουν τη νομοθεσία για την αγορά εργασίας έτσι ώστε να προστατεύονται περισσότερο οι εργαζόμενοι από ένα δίχτυ ασφαλείας. Συνιστά, επίσης, στις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν πολιτικές που θα βελτιώσουν τα ποσοστά εκπαίδευσης και κατάρτισης όπως, για παράδειγμα, σχετικό πρόγραμμα της Βραζιλίας που χορηγεί επιδόματα στις οικογένειες όταν αυτές στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.