Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

3' 17" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Νέα παράταση δόθηκε στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων». Σύμφωνα με την αρχική πρόσκληση της δράσης, αυτή θα παρέμενε «ανοικτή» για υποβολή προτάσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατ. ευρώ) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της, δηλαδή έως 19/6/2020. Σε συνέχεια της παράτασης που είχε δοθεί στη δράση έως το τέλος Νοεμβρίου, από το υπουργείο Ανάπτυξης και

Επενδύσεων ανακοινώθηκε και νέα παράταση έως τα τέλη Ιανουαρίου 2021.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα και των διευκρινίσεων που ανακοινώθηκαν για τη συμπλήρωση των αιτήσεων του 2021, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, αυτή αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων –κατά προτεραιότητα– των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, Υγεία, υλικά / κατασκευές.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πληρούν τα ακόλουθα: i. Εχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις ii. Διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το παράρτημα ΙII «Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)» της δημοσιευμένης πρόσκλησης. iii. Εχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ1 εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Από τη διαχειριστική αρχή της δράσης ανακοινώθηκε διευκρίνιση σχετικά με επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση στη δράση «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» μετά την 01-01-2021. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης θεωρείται το έτος 2020. Συνεπώς, στην αίτηση πρέπει να επισυναφθούν, μεταξύ άλλων, και τα 12 μηνιαία έντυπα που αφορούν το «Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων» για το έτος 2020. Επιπλέον, μαζί πρέπει να υποβληθεί και η αντίστοιχη ετήσια «Συγκεντρωτική κατάσταση τέλους» ή εναλλακτικά η ετήσια μισθοδοτική κατάσταση με το σύνολο των εργαζομένων και των ημερών απασχόλησης. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει και τα 12 μηναία έντυπα (Αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων) του 2020 στο Τaxisnet, δεν πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης στη δράση προτού προβεί στην υποβολή τους.

Οσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων που θα υποβάλουν πρόταση από 1/01/21 και καθώς δεν θα είναι δυνατή ακόμη η υποβολή των επίσημων φορολογικών εντύπων για το 2020, λαμβάνονται υπ’ όψιν τα οικονομικά στοιχεία (Ε3 και δημοσιευμένος ισολογισμός όπου απαιτείται) των ετών 2019, 2018, 2017 και 2016.

Επιλέξιμες δαπάνες

Eπιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

I. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού.

II. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.

IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών.

Επιπλέον, ενισχύονται δαπάνες για α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 20% του ΠΕΣ, 30.000 ευρώ για δύο ΕΜΕ, ανεξαρτήτως του κόστους της καθεμιάς), 

β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, 

γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας,

δ) ψηφιακή προβολή,

ε) μεταφορικά μέσα και 

στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Υψος ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Τα εγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων καθώς και από την κατηγορία της ενισχυόμενης δαπάνης, κυμαίνεται δε από 50% έως 65% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://www.antagonistikotita.gr/.
Σύμφωνα με τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης, αυτή θα παραμείνει «ανοιχτή» για υποβολή προτάσεων έως την 31η Ιανουαρίου 2021.

ΕΜΕ(1): Ετήσια Μονάδα Εργασίας.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή