ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρέμβαση στον κλάδο διανομής Τύπου

Παρέμβαση στον κλάδο διανομής Τύπου

Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο διανομής Τύπου αποφάσισε να διενεργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.). Η Ε.Α., το αργότερο μέσα σε 90 ημέρες από την έναρξη της διαδικασίας, θα δημοσιοποιήσει τις αιτιολογημένες απόψεις της ως προς τη μη ύπαρξη συνθηκών ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο υπό εξέταση κλάδο της εθνικής οικονομίας, εφόσον αυτό διαπιστωθεί από την έρευνά της, καθορίζοντας και τις επιμέρους αγορές από τις οποίες αποτελείται ο κλάδος αυτός, και θα τις θέσει σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Μετά το πέρας της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης, εφόσον η Ε.Α. διαπιστώσει ξανά ότι στον συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας δεν υπάρχουν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού, ανακοινώνει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού.

Οι απόψεις της Ε.Α. αναφορικά με τα προτεινόμενα μέτρα τίθενται εκ νέου σε δημόσια διαβούλευση για τουλάχιστον 30 ημέρες. Μετά το πέρας της δεύτερης διαβούλευσης και αφού λάβει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής, επιβάλλει, με απόφασή της σε Ολομέλεια, η οποία είναι και η μόνη εκτελεστή, τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θεωρεί ότι είναι απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας για τη δημιουργία συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Πριν από ένα χρόνο, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Ε.Α. είχε δημοσιοποιήσει σχετική γνωμοδότηση για τον κλάδο. Εξάλλου, στις 10 Φεβρουαρίου έχει προγραμματισθεί να συζητηθεί στην ολομέλεια η υπόθεση που αφορά το πρακτορείο διανομής Τύπου «Αργος».