ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο κόμβο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών δημιουργεί η Grant Thornton

Νέο κόμβο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών δημιουργεί η Grant Thornton

Στη διεύρυνση του τμήματος Technology Intelligence & Performance με τη δημιουργία 100 νέων θέσεων εργασίας προχωρεί η Grant Thornton, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου κόμβου παροχής υπηρεσιών στον τομέα της τεχνολογίας. Το εν λόγω τμήμα, που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών, την ενίσχυση των επιχειρηματικών λειτουργιών με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, το σχεδιασμό υπερεξατομικευμένων εμπειριών πελατών, την προώθηση νέων τρόπων εργασίας και την επανεφεύρεση της παραγωγικότητας μέσω «έξυπνων» αυτοματοποιήσεων.

Ο κ. Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton, δήλωσε σχετικά: «Θεωρούμε υποχρέωσή μας ένα τόσο σημαντικό έτος για την Ελλάδα όσο είναι το 2021, όπου η επιτυχία των πολλαπλών μεταβάσεων αποτελεί ταυτόχρονα και την εξασφάλιση του μέλλοντος, να δηλώνουμε παρόντες με τον πλέον δυναμικό τρόπο. Η Grant Thornton αποτελεί τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο ελληνικό ελεγκτικό και συμβουλευτικό οργανισμό, επενδύοντας αδιάκοπα τόσο στους ανθρώπους όσο και στις νέες τεχνολογίες. Η εταιρεία παραμένει πιστή στον στόχο της για συνεχή ανάπτυξη και υπεύθυνη ανταπόκριση απέναντι στις απαιτήσεις του σήμερα, ανεξαρτήτως συνθηκών. Μόνο μέσα από τη συνεχιζόμενη και σταθερή εξέλιξη, άλλωστε, μπορούν να τεθούν οι κατάλληλες βάσεις ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία η οποία θα βρεθεί στην “καρδιά” της ψηφιακής εποχής».

Η ανακοίνωση της διεύρυνσης του τμήματος Technology Intelligence & Performance έρχεται μία μέρα μετά τη δημοσιοποίηση της μελέτης του παρατηρητηρίου ψηφιακού μετασχηματισμού του ΣΕΒ, βάσει της οποίας οι ελληνικές εταιρείες εμφανίζουν σημαντική υστέρηση ως προς την υιοθέτηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Παρόλο που ζούμε στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπως αναφέρει η μελέτη, η ανθρώπινη «διαίσθηση» και η «εμπειρία» παραμένουν κυρίαρχα κριτήρια των επιχειρηματικών επιλογών στην Ελλάδα, καθώς τα ψηφιακά εργαλεία δεν συνοδεύονται από τον ανάλογο διοικητικό και λειτουργικό μετασχηματισμό, και παρότι η προμήθεια σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data Analytics) είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (12η θέση στην Ε.Ε.-28, στον σχετικό δείκτη DESI2020). Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά σε μεγάλο βαθμό παραμένουν αναξιοποίητα.

Στον αντίποδα, η Grant Thornton επενδύει στη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή τη στιγμή, προσλαμβάνει μηχανικούς πληροφορικής και στελέχη με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την ανάλυση δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια.