ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στενεύουν τα περιθώρια για την εισαγωγή της «Μπλε Κέδρος» στο Χ.Α.

Στενεύουν τα περιθώρια για την εισαγωγή της «Μπλε Κέδρος» στο Χ.Α.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται τον προσεχή Μάρτιο από τη σύσταση της «Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ», της εταιρείας ακινήτων της οικογένειας Ευμορφίδη (Coco-Mat) που δημιουργήθηκε για να μεγιστοποιήσει την απόδοση της σημαντικής ακίνητης περιουσίας του ομίλου. Ως εκ τούτου, έχουν αρχίσει να στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως υποχρεούται βάσει του νόμου για τις ΑΕΕΑΠ.

Ηδη, άλλωστε, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει χορηγήσει παρατάσεις στην εταιρεία, καθώς, όπως προβλέπεται, το πρώτο χρονικό όριο για την εισαγωγή των μετοχών μιας ΑΕΕΑΠ στο χρηματιστήριο είναι τα δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι άλλα δύο έτη. Στο πλαίσιο αυτό, είναι πιθανό να απαιτηθεί μία ακόμα παράταση, έστω και αν αυτή δεν προβλέπεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς η πανδημία που έπληξε την οικονομία και την αγορά ακινήτων το 2020, και συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά την κτηματαγορά, μπορεί να θεωρηθεί επαρκής λόγος για την έγκριση μιας ακόμα παράτασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Μπλε Κέδρος» είναι ίσως η εταιρεία που έχει πληγεί περισσότερο από τις υπόλοιπες από την πανδημία, καθώς το 90% των ετήσιων εσόδων της προέρχεται από τους κλάδους που έχουν υποστεί και το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία, δηλαδή τα ξενοδοχεία και τα εμπορικά καταστήματα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανάλυση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, το 70,7% των εσόδων της προέρχεται από τον ξενοδοχειακό τομέα και το 19,22% από εκείνον των καταστημάτων, με το υπόλοιπο 10% να αφορά μισθωτικά έσοδα από γραφεία και βιομηχανικά/βιοτεχνικά ακίνητα. 

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο και μέχρι σήμερα (με εξαίρεση το δίμηνο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου) έχει επιβληθεί υποχρεωτική μείωση ενοικίου κατά 40% στα εμπορικά καταστήματα, ενώ το ίδιο ισχύει ανελλιπώς και στην περίπτωση των ξενοδοχειακών ακινήτων. Ασφαλώς έχουν γίνει προβλέψεις και για την αποζημίωση των ιδιοκτητών μέχρις ενός βαθμού, είτε μέσω συμψηφισμού με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις τους είτε, εσχάτως, μέσω της απευθείας καταβολής του 50% των απολεσθέντων εσόδων τους από ενοίκια.

Σήμερα η «Μπλε Κέδρος» διαθέτει ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από 30 ακίνητα, των οποίων η εμπορική αξία έχει αποτιμηθεί σε 82,67 εκατ. ευρώ. Τα ετησιοποιημένα έσοδα από ενοίκια (χωρίς τις μειώσεις του 2020) υπολογίζονται σε 5,8 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση των ακινήτων διαμορφώνεται σε 8,4%. Η συνολική επιφάνεια των ακινήτων της εταιρείας είναι της τάξεως των 34.000 τ.μ., ενώ σημαντικού μεγέθους (σχεδόν 83 στρέμματα) θεωρείται και η ακίνητη περιουσία της εταιρείας σε προς αξιοποίηση εκτάσεις.