ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικά μηνύματα από τη βιομηχανία

Θετικά μηνύματα από τη βιομηχανία

Θετικά μηνύματα έστειλε η βιομηχανία στο τέλος του 2020, όπως διαπιστώνει η Eurobank στο εβδομαδιαίο δελτίο της που κυκλοφόρησε χθες. Οπως επισημαίνει, ο κλάδος, μετά την απότομη κάμψη –σε όρους παραγωγής– που σημείωσε τον Απρίλιο, ανέκαμψε. Τον Νοέμβριο, παρά το δεύτερο lockdown, ο δείκτης παραγωγής στη βιομηχανία προσέγγισε τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, το αποτέλεσμα αυτό έως ένα βαθμό ερμηνεύεται από τη σχετικά καλή επίδοση των εξαγωγών εμπορευμάτων. Παρόμοια πορεία, επισημαίνεται, ακολούθησε και ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση, όπου τον Νοέμβριο σημειώθηκε υψηλό 10 μηνών. Οι αναλυτές σημειώνουν ότι λόγω της παράτασης του δεύτερου lockdown, σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, αλλά και της υψηλής συνεισφοράς των πετρελαιοειδών στην αύξηση της συνολικής παραγωγής στη βιομηχανία, τον Νοέμβριο, δεν αποκλείεται να καταγραφεί διόρθωση στα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2020. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, το μερικό και βραχύβιο άνοιγμα της αγοράς, υπό τη μορφή παράδοσης/παραλαβής εκτός καταστήματος (click away) μπορεί να είχε θετική επίδραση στα επίπεδα παραγωγής.

Ενα πρόσθετο θετικό στοιχείο, το οποίο επισημαίνουν οι αναλυτές, αναφορικά με την ανάκαμψη της ελληνικής βιομηχανίας, μετά το πρώτο lockdown, είναι η ενίσχυση του βαθμού χρησιμοποίησης του εργοστασιακού δυναμικού από 64,8% τον Μάιο σε 74,2% τον Δεκέμβριο του 2020.

Κατά τους αναλυτές, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η ελληνική βιομηχανία παρουσίασε σχετική ανθεκτικότητα στον δεύτερο γύρο των περιοριστικών μέτρων. Επιπλέον, αποδεικνύουν ότι η επίδραση του κορωνοϊού στους επιμέρους κλάδους της οικονομίας είναι ασύμμετρη.