ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλαγές στις ρυθμίσεις μειώσεων των ενοικίων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Αλλαγές στις ρυθμίσεις μειώσεων των ενοικίων ζητεί η ΠΟΜΙΔΑ

Τη διενέργεια άμεσων αλλαγών στις ρυθμίσεις για τη μείωση ενοικίων ζήτησε με χθεσινή δημόσια παρέμβασή της η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων). Μεταξύ άλλων η ομοσπονδία επισημαίνει ότι θα πρέπει να εκδοθεί άμεσα η Υπουργική Απόφαση η οποία να ορίζει όλους τους ΚΑΔ Ιανουαρίου που δικαιούνται μειωμένο ενοίκιο, ακόμα και εκείνους που θα περιληφθούν στη νομοθετική ρύθμιση του 0% για τους μήνες Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Εναλλακτικά, θα πρέπει έστω να υπάρξει λεπτομερής ανακοίνωση του υπ. Οικονομικών, που να καθορίζει ποιος απαλλάσσεται και για ποιο ποσοστό.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, η ασάφεια που επικρατεί έχει δώσει «πάτημα» σε ορισμένους κακόπιστους ενοικιαστές, ώστε να αρνούνται να πληρώσουν το ενοίκιό τους, παρότι γνωρίζουν ότι οφείλουν να καταβάλουν έστω το 60% αυτού. Οι ενοικιαστές αυτοί διατείνονται ότι αναμένουν τη δημοσίευση του νέου νόμου.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ ζητεί να δοθεί πλήρης ενημέρωσης για τους λόγους που απορρίφθηκαν οι δηλώσεις COVID της περιόδου Μαρτίου – Οκτωβρίου και να παρασχεθεί νέα προθεσμία για τη διόρθωση όλων των τυπικών λαθών, αλλά και να υποβληθούν νέες δηλώσεις, ώστε να καλυφθούν και οι ιδιοκτήτες εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν εισπράξει κάποια αποζημίωση με τη μορφή συμψηφισμού με άλλες φορολογικές τους υποχρεώσεις, εξαιτίας της καθυστερημένης ενημέρωσης από τον ενοικιαστή τους ότι ο τελευταίος δικαιούται μειωμένο ενοίκιο. Υπάρχουν δηλαδή αρκετοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι ενώ δικαιούνται κάποια αποζημίωση, δεν μπορούν να το πράξουν, επειδή έχασαν τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων COVID καθώς ενημερώθηκαν καθυστερημένα από τον ενοικιαστή τους.

Επίσης, οι νέες δηλώσεις COVID για τον μήνα Ιανουάριο θα πρέπει να περιλαμβάνουν πεδίο αυτόματης διάγνωσης, αν δηλαδή ο μισθωτής είναι όντως δικαιούχος της μείωσης ενοικίου και σε ποιο ποσοστό. Ετσι, θα γνωρίζει αυτόματα και ο εκμισθωτής – ιδιοκτήτης αν έχει δικαίωμα αποζημίωσης από το κράτος.