ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειωμένα κατά 7,6 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2020

Μειωμένα κατά 7,6 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα το 2020

Η υγειονομική κρίση βύθισε τα έσοδα από φόρους το προηγούμενο έτος, οι εισπράξεις των οποίων υπέστησαν μείωση της τάξης των 7,6 δισ. ευρώ. Η καραντίνα, οι αναστολές συμβάσεων των εργαζομένων και η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα ήταν οι βασικοί λόγοι της καθίζησης των εσόδων, εξέλιξη η οποία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, θα συνεχισθεί και κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. 

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από ΦΠΑ ήταν μειωμένα κατά 3 δισ. ευρώ σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Στόχος ήταν να εισπραχθούν περί τα 18,2 δισ. ευρώ, ενώ στα ταμεία εισήλθαν περί τα 15 δισ. ευρώ, δηλαδή οι απώλειες ανήλθαν στα 3,2 δισ. ευρώ. Μόνο από τα πετρελαιοειδή οι απώλειες έφθασαν τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα των απωλειών προέρχεται από την εστίαση και το λιανεμπόριο. Μειωμένες ήταν και οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πέρυσι εισπράχθηκαν 6,463 δισ. έναντι αρχικού στόχου 7,213 δισ. 

Στον φόρο εισοδήματος οι απώλειες έφθασαν τα 3,654 δισ. Τα φυσικά πρόσωπα πλήρωσαν φόρους 9,788 δισ. έναντι στόχου 11,327, δηλαδή μειωμένα κατά 1,539 δισ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μειωμένη παρακράτηση φόρου εξαιτίας των αναστολών συμβάσεων. Τα νομικά πρόσωπα πλήρωσαν λιγότερα 1,956 δισ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη έως και 100% προκαταβολή φόρου αλλά και στους μειωμένους συντελεστές φορολόγησης των κερδών.  Σημειώνεται ότι φέτος ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο δίμηνο του έτους θα εισπραχθούν φόροι 900 εκατ. από την έβδομη και όγδοη δόση του φόρου. 

Μετά την αναθεώρηση των μεγεθών του προϋπολογισμού το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 18,195 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 19.624 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 5,017 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2019.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 70,169 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 604 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου (70,774 δισ. ευρώ) κυρίως λόγω του τακτικού προϋπολογισμού. Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας έχει ως εξής:

α) Δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας COVID-19 (μισθωτών και επιστημόνων) ύψους 2,202 δισ. ευρώ.

β) Δαπάνη έκτακτης επιχορήγησης προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την κάλυψη υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές λόγω της πανδημίας, ύψους 943 και 263 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. 

γ) Επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 4,551 δισ. ευρώ (κατά το μέρος που εκτελείται από τον τακτικό προϋπολογισμό).

δ) Εκτακτες επιχορηγήσεις προς ΟΤΑ ύψους 145 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για μέτρα COVID-19.

ε) Μέτρα μέσω του ΠΔΕ όπως η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολουμένων ύψους 495 εκατ. ευρώ, η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 998 εκατ. ευρώ, η δράση ΤΕΠΙΧ ΙΙ ύψους 768 εκατ. ευρώ και η σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19 ύψους 1.780 εκατ. ευρώ.