ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν προχωρεί η πώληση της Pepper European Servicing στον όμιλο Link

Δεν προχωρεί η πώληση της Pepper European Servicing στον όμιλο Link

Τη ματαίωση της συμφωνίας πώλησης της Pepper European Servicing (PES) στον όμιλο Link ανακοίνωσε ο όμιλος Pepper, μέλη του οποίου αποτελούν η Pepper Hellas Asset Management Solutions και η εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Pepper Greece. 

Η διαδικασία πώλησης ξεκίνησε το 2019 έπειτα από μια σειρά επαφών των ενδιαφερόμενων μερών για την ευρωπαϊκή δραστηριότητα του τομέα της διαχείρισης δανείων και παγίων της Pepper. Μετά τη λήξη της, στις 31 Ιανουαρίου 2020 της διαπραγματευτικής περιόδου, ο όμιλος Link δεν ζήτησε παράταση της συμφωνίας πώλησης και αγοράς (SPA), αποσύροντας ουσιαστικά το ενδιαφέρον του.
Η PES παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, καλύπτοντας πλήρως το τμήμα της αγοράς που αφορά στεγαστικά και επαγγελματικά δάνεια και ακίνητα, με ισχυρές θέσεις στην αγορά και μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2020, η PES ανέλαβε τη διαχείριση 12 νέων χαρτοφυλακίων, με 8 νέους πελάτες, προσθέτοντας έτσι περισσότερα από 5 δισ. ευρώ στα κεφάλαια που διαχειρίζεται. Η PES βρίσκεται σε φάση διευθέτησης των χαρτοφυλακίων αυτών στους επόμενους 3-4 μήνες.

Σχολιάζοντας τη διακοπή των διαπραγματεύσεων, ο CEO του ομίλου Pepper, Mike Culhane, σημείωσε ότι «το 2020 ήταν η καλύτερη χρονιά της PES, η οποία παρουσίασε αύξηση στα υπό διαχείριση πάγια (AUM), που πλέον ξεπερνούν τα 40 δισ. ευρώ, καθώς και εντυπωσιακή αύξηση των λειτουργικών κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Εχοντας ενισχύσει σημαντικά τις ικανότητες παροχής υπηρεσιών μας τα τελευταία χρόνια, είμαστε πλέον σε εξαιρετικά καλή θέση για να κεφαλαιοποιήσουμε ευκαιρίες σημαντικής ανάπτυξης σε όλες τις βασικές μας ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που τονίζεται και από την αυξανόμενη ανάγκη για υψηλά καταρτισμένους διαχειριστές δανείων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των προκλήσεων που σχετίζονται με την COVID-19 στους καταναλωτές και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Μέσα σε αυτό το κλίμα και έχοντας εκτιμήσει τις διάφορες επιλογές, το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου Pepper πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον της επιχείρησης, των ανθρώπων, των πελατών και των μετόχων του να εστιάσει στη συνεχή αύξηση της δραστηριότητάς του στο άμεσο μέλλον».