ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 129 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίος το 2020

Κέρδη 129 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίος το 2020

Καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 129 εκατ. ευρώ, εμφάνισε η «Μυτιληναίος» το 2020, έναντι 145 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, καθώς διαμορφώθηκαν σε 315 εκατ. ευρώ έναντι 313 εκατ. ευρώ το 2019, έχοντας επωφεληθεί από την ισχυρή επίδοση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

O κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,9 δισ. ευρώ έναντι 2,256 δισ. ευρώ τo 2019, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 16% που οφείλεται στο αδύναμο περιβάλλον τιμών των τομέων της μεταλλουργίας και ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, και στη χρονική μετατόπιση τόσο στην υλοποίηση όσο και στη συμβασιοποίηση νέων έργων στους τομείς ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας και έργων βιώσιμης ανάπτυξης λόγω της πανδημίας.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 538 εκατ. ευρώ έναντι 421 εκατ. ευρώ το 2019, με τον δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA να διαμορφώνεται στο 1,71. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία, μετά την πρόωρη αποπληρωμή του ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2020 (το οποίο κανονικά έληγε τον Ιούνιο του 2022), η «Μυτιληναίος» δεν διαθέτει σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων μέχρι το τέλος του 2024. Οσον αφορά το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνεται σε 0,36 ευρώ ανά μετοχή (προσαρμοσμένο για τις ίδιες μετοχές), που αντιστοιχεί σε 41% των καθαρών κερδών έναντι 35,5% το 2019.

«Το 2020 αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα η ελληνική οικονομία που, ενώ είχε αρχίσει να ανακάμπτει από μια δεκαετή περίοδο ύφεσης, καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα βύθιση της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα πιστοποιούν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι, με στήριγμα τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της “Μυτιληναίος” και την άοκνη προσπάθεια του ανθρώπων μας, κατορθώσαμε να απορροφήσουμε αποτελεσματικά τους κραδασμούς που προκάλεσε η πανδημία της COVID-19, μείναμε στα επίπεδα του προηγούμενου έτους σε λειτουργική κερδοφορία (κάτι το οποίο νωρίς μέσα στο 2020 είχα θέσει ως στόχο), ενώ παράλληλα διατηρηθήκαμε σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Επιπλέον, το 2020 επιταχύναμε τη διαδικασία μετασχηματισμού της “Μυτιληναίος”, που πλέον, μέσω και των νέων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, εστιάζει στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και αειφορίας», ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ως προς τα μεγέθη ανά τομείς, το 2020 αποτέλεσε έτος ιστορικά υψηλών επιδόσεων για τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, παρά τη μείωση της κατανάλωσης στη χώρα κατά 4,1% λόγω της πανδημίας, αλλά και τις κατά 30% χαμηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική αγορά (ΟΤΣ). Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 928 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 49% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 996 εκατ. ευρώ το 2019. Τα EBITDA ανήλθαν σε 157 εκατ. ευρώ το 2020, από 101 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.

Η μεταλλουργία επέδειξε ισχυρή ανθεκτικότητα, διατηρώντας τα περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας της στα υψηλά επίπεδα του 2019. Κατέγραψε κύκλο εργασιών 499 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί σε 26% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι 594 εκατ. ευρώ το 2019, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στο αδύναμο περιβάλλον τιμών, ενώ οι όγκοι των πωλήσεων κατέγραψαν αυξητική τάση. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2020 διαμορφώθηκαν σε 136 εκατ. ευρώ έναντι 164 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.