Γίνονται πιο εύκολες οι εξαγωγές προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

Γίνονται πιο εύκολες οι εξαγωγές προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης

4' 5" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τη διευκόλυνση των εξαγωγών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, κάτι που εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσει περισσότερες επενδύσεις στον κλάδο αυτό στην Ελλάδα και θα «ξεπαγώσει» τις άδειες εγκατάστασης που έχουν λάβει ήδη αρκετές εταιρείες, χωρίς όμως να έχουν προχωρήσει στην κατασκευή μονάδων, αναμένεται να επιφέρει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το νομοσχέδιο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Μαρτίου.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ένα προϊόν φαρμακευτικής κάνναβης μπορεί να κυκλοφορήσει στη χώρα εισαγωγής του με βάση απόφαση της αλλοδαπής αρμόδιας αρχής, χωρίς να είναι απαραίτητη και η έγκριση κυκλοφορίας του στην Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα ισχύουν σήμερα. Επίσης, για τα προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή δεν θα απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών. Για την κυκλοφορία του στην Ελλάδα παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς, που προβλέπει έκδοση ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ πριν από τη διάθεσή του σε ασθενείς.

Ακριβώς για να διευκολυνθεί η παραπάνω διαδικασία, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι ο ΕΟΦ, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, θα εγκρίνει και θα παρέχει άδεια για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε THC άνω του 0,2%, ανεξαρτήτως μορφής, τα οποία προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για εξαγωγή για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής για τα προϊόντα αποκλειστικά προς εξαγωγή απαιτείται, μεταξύ άλλων, η υποβολή άδειας ή άλλου εγγράφου από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προορισμού, η περιγραφή του προϊόντος, ενώ ο ΕΟΦ υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός 90 ημερών από την υποβολή του πλήρους φακέλου.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα επιτρέπεται η παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού συσκευασίας έως 30 γρ., με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την εξαγωγή τους για ιατρικούς σκοπούς, ανεξαρτήτως του εάν στη χώρα εισαγωγής προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τελικό ή ενδιάμεσο προϊόν ή πρώτη ύλη για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς. Η άδεια παραγωγής αποκλειστικά για εξαγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού χορηγείται εφόσον η μονάδα έχει υποβάλει συγχρόνως αίτηση για ειδική έγκριση κυκλοφορίας τελικού προϊόντος στην Ελλάδα σε μορφή διαφορετική αυτής του ξηρού ανθού. Μάλιστα, προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις στις μονάδες παραγωγής όταν αυτές παράγουν και προϊόντα με τη μορφή ξηρού ανθού. Συγκεκριμένα, θα απαιτείται επιπλέον εσωτερική περίφραξη για την περιμετρική προστασία της εγκατάστασης, περίκλειστη ουδέτερη ζώνη ελέγχου εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων, καθώς και ενισχυμένη τοιχοποιία και πόρτες ασφαλείας στα σημεία αποθήκευσης δραστικών πρώτων υλών και τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης με τη μορφή του ξηρού ανθού.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή και αιολική ενέργεια ή με συμπαραγωγή με τις ως άνω πηγές, αποκλειστικά για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Τα τελικά προϊόντα φαρμακευτικής κάνναβης που θα διατίθενται στην Ελλάδα με βάση ειδική έγκριση κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ θα υπάγονται στον πίνακα δ΄ του νόμου 3459/2006 (πίνακας ναρκωτικών ουσιών), χωρίς να απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών.

Τέλος, προβλέπεται ότι οι μονάδες παραγωγής προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης λειτουργούν σε περιοχές όπου επιτρέπονται μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες ή σε περιοχές στις οποίες επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένης της γης υψηλής παραγωγικότητας. Το τελευταίο δεν έχει αναδρομική ισχύ για ήδη χορηγηθείσες εγκρίσεις εγκατάστασης ή για εκκρεμή αιτήματα.

Ολοκληρώνεται η επένδυση της Tikun 

Στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται η μονάδα της Tikun Europe στα Εξαμίλια Κορινθίας, η πρώτη βιομηχανική μονάδα παραγωγής και επεξεργασίας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα. Αν και η ολοκλήρωσή της αναμενόταν εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 και η θέση της σε λειτουργία τον προσεχή Μάιο, ο κορωνοϊός προκάλεσε μια μικρή καθυστέρηση, κυρίως λόγω των δυσκολιών στην άφιξη κάποιων εξειδικευμένων συνεργείων από το εξωτερικό. Πάντως, το καλοκαίρι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η μονάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει.

Η επένδυση της Τikun Εurope –θυγατρική της ισραηλινής Tikun Olam– αγγίζει τα 40 εκατ. ευρώ και η μονάδα παραγωγής βρίσκεται σε έκταση 56.000 τ.μ. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν στην ουσία τρεις διακριτές μονάδες: τη μονάδα θερμοκηπιακής καλλιέργειας, τη μονάδα επεξεργασίας των φυτών μετά τη συγκομιδή και τη μονάδα παραγωγής και συσκευασίας τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης.

Στην πλήρη ανάπτυξη του εργοστασίου και με την έναρξη λειτουργίας της μονάδας αναμένεται να δημιουργηθούν πάνω από 130 θέσεις εργασίας.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά το γεγονός ότι έχουν χορηγηθεί δεκάδες άδειες έγκρισης εγκατάστασης (περίπου 70), οι εργασίες για την κατασκευή των μονάδων των λοιπών εταιρειών δεν έχουν ξεκινήσει, καθώς, όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, οι επενδυτές ήταν αρκετά διστακτικοί λόγω της απαγορευτικής ουσιαστικά διαδικασίας των εξαγωγών με βάση τα ισχύοντα. Το προαναφερθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, με το οποίο θα επιτρέπεται η παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης αποκλειστικά για εξαγωγή, χωρίς αυτά να έχουν λάβει άδεια ειδικής έγκρισης κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, εκτιμάται ότι θα ενεργοποιήσει τις σχετικές επενδύσεις, ειδικά καθώς οι εξαγωγικές διαδικασίες προς κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παράδειγμα η Γερμανία, είναι αρκετά απλές.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή