Η σύμβαση της «Ελληνικός Χρυσός» δείχνει στρατηγικό επενδυτή

Η σύμβαση της «Ελληνικός Χρυσός» δείχνει στρατηγικό επενδυτή

3' 7" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ορους που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της «Ελληνικός Χρυσός» στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, διευκολύνοντας την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, προβλέπει η τροποποιημένη σύμβαση με το ελληνικό Δημόσιο που υπεγράφη στις 5 Μαρτίου και συζητείται αύριο στην αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Το νέο επενδυτικό σχέδιο της 100% θυγατρικής της Eldorado Gold, «Eλληνικός Χρυσός», προβλέπει επενδύσεις ύψους 1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ την πρώτη 5ετία, διατήρηση περίπου 1.650 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και δημιουργία 1.400 νέων και επιπλέον 900 θέσεων την περίοδο κατασκευής του μεταλλείου Σκουριών. Προβλέπει επίσης αύξηση των εσόδων του Δημοσίου λόγω αύξησης της παραγωγής και του αυξημένου συντελεστή μεταλλευτικών τελών (royalties) –έσοδα 400 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ– και προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εφαρμογής νέων βέλτιστων τεχνικών, ιδίως της τεχνολογίας ξηρής απόθεσης αποβλήτων («έργο Καρατζά»). Τα συνολικά οφέλη για το Δημόσιο και την τοπική κοινωνία από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζονται στα 2 δισ. ευρώ.

Η υλοποίηση της επένδυσης συναρτάται άμεσα από τη χρηματοδότησή της, την οποία η Eldorado Gold αναζητάει μέσω στρατηγικού επενδυτή. Η νέα σύμβαση έρχεται να διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, με την πλευρά του Δημοσίου να αναλαμβάνει τις απαραίτητες δεσμεύσεις, καθώς κρίνει το έργο «επωφελές για την ελληνική οικονομία αλλά και κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας». Eιδικότερα:

Στο άρθρο 14 της σύμβασης αναφέρεται ρητά ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει, να τροποποιεί και να επικαιροποιεί το επενδυτικό σχέδιο οποτεδήποτε με γνωστοποίηση στο Δημόσιο. Η έγγραφη συναίνεση του Δημοσίου απαιτείται μόνο για την περίπτωση που η όποια μεταβολή του επενδυτικού σχεδίου προσθέτει νέα εγκατάσταση ή κατασκευή που δεν προβλέπεται ή αφαιρεί την κατασκευή μιας εγκατάστασης που προβλέπεται στο αρχικό σχέδιο. Η εξαίρεση αυτή «φωτογραφίζει» τη μονάδα της μεταλλουργίας, για την οποία στο άρθρο 15 η σύμβαση προβλέπει ότι η εταιρεία οφείλει να υποβάλει στο Δημόσιο, σε διάστημα 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της, γραπτή πρόταση για την κατασκευή και τη λειτουργία εργοστασίου που θα επεξεργάζεται μετάλλευμα χρυσού χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές αναφορικά με τη διαχείριση αποβλήτων. Η πρόταση θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή Μεταλλουργίας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Δημοσίου και της εταιρείας. Σε περίπτωση που η επιτροπή δεν εγκρίνει την πρόταση, τότε η εταιρεία υποβάλλει νέα, χωρίς να δεσμεύεται με κάποιο σαφή τρόπο για την υλοποίηση της μονάδας. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει σαφής δέσμευση και για την απασχόληση. Το άρθρο 25 συναρτά την απασχόληση, μεταξύ άλλων, με την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών, τις επιχειρησιακές ανάγκες και την εμπορική βιωσιμότητα των Μεταλλείων Κασσάνδρας, την ανταγωνιστικότητα των μεταλλείων και τις συνθήκες της αγοράς.

Οσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, προβλέπει ότι απαιτείται αναθεώρηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) και ότι το ΥΠΕΝ οφείλει να παράσχει τις απαιτούμενες εγκρίσεις σε διάστημα 90 ημερών και σε περίπτωση δημόσιας διαβούλευσης σε 90 ημέρες από την ολοκλήρωσή της. Τυχόν καθυστέρηση από πλευράς του αποτελεί «γεγονός ευθύνης του Δημοσίου». Με αντίστοιχη ευθύνη για την πλευρά του Δημοσίου, η οποία εγείρει αποζημιώσεις για την πλευρά της εταιρείας ή και απαλλαγή των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τη σύμβαση, συνδέεται η έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ως προς τη χρηματοδότηση, στο άρθρο 18 ορίζεται ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη σύμβαση και οποιοδήποτε σχετιζόμενο με αυτή έγγραφο ως μέσο εξασφάλισης χρηματοδότησης. Το Δημόσιο αποδέχεται ότι θα συνεργάζεται με υφιστάμενους ή μελλοντικούς χρηματοδότες της εταιρείας και θα συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο μέρος στις σχετικές συμβάσεις για την παροχή χρηματοδότησης της εταιρείας. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα της εταιρείας να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση σε συνδεδεμένο πρόσωπο ή σε τρίτο πρόσωπο, αλλά και να μεταβιβάσει μετοχές σε τρίτο είτε πριν είτε μετά την έναρξη εμπορικής παραγωγής. Η πώληση γνωστοποιείται στο Δημόσιο, το οποίο έχει το δικαίωμα μη έγκρισης σε περίπτωση που συντρέχουν εθνικοί λόγοι.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή