Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 60 εκατ. ευρώ σε νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση 60 εκατ. ευρώ σε νεοφυείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις

2' 7" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 δύνανται οι επικεφαλής ή οι εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων να υποβάλουν αίτηση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων www.ependyseis.gr/mis, για χορήγηση χρηματοδότησης της οποίας το ύψος διαμορφώνεται σε 60 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για τη δράση «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου Elevate Greece» με στόχο την ενίσχυση, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, νεοφυών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία. Προϋπόθεση είναι οι startups να έχουν ενταχθεί στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων Elevate Greece, ενώ η ανώτατη ενίσχυση που θα χορηγηθεί σε κάθε επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του κεφαλαίου κίνησης για τα έτη 2019 ή 2020. Επιδοτούνται, δηλαδή, με έως 100.000 ευρώ επιχειρήσεις με έξοδα ίσα ή άνω του ποσού των 125.000 ευρώ, ενώ δεν ενισχύονται νεοφυείς εταιρείες με δαπάνες μικρότερες των 6.250 ευρώ, στις οποίες αντιστοιχεί το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό χρηματοδότησης ύψους 5.000 ευρώ. Tο συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η ωφελούμενη επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να υπερβεί το 1,8 εκατ. ευρώ, αθροιζόμενο με κάθε άλλου είδους ενίσχυση που έχει λάβει.

Πώς αξιολογούνται οι υποβληθείσες αιτήσεις; Κατά σειρά προτεραιότητας (first in-first out), δηλαδή βάσει της ημερομηνίας και της ώρας ηλεκτρονικής υποβολής τους στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Δεν προβλέπεται δηλαδή βαθμολόγηση των αιτήσεων, παρά μόνο θα διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής. Επίσης, η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών προβλέπεται για περιπτώσεις μη έγκαιρης προσκόμισής τους, όταν αυτή οφείλεται αποδεδειγμένα σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγω μέτρων πρόληψης περαιτέρω διασποράς της COVID-19). Σε περίπτωση απόρριψης αιτήσεων λόγω μη ορθής συμπλήρωσης του φακέλου, υφίσταται δυνατότητα επανυποβολής του αιτήματος χρηματοδότησης, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος προϋπολογισμός και η καταληκτική προθεσμία δεν έχει παρέλθει.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (του εθνικού μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων), η οποία επιδεινώθηκε λόγω της παρατεταμένης έξαρσης της πανδημίας.

Αυτή τη στιγμή στο Elevate Greece είναι εγγεγραμμένες 200 επιχειρήσεις. Η εγγραφή στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων γίνεται σε τρεις κύκλους μέσα σε διάστημα ενός χρόνου, με τον πρώτο από αυτούς, που ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου, να εκπνέει στις 30 Μαρτίου. Ο δεύτερος ξεκινάει 15 Απριλίου και ολοκληρώνεται 30 Ιουλίου και ο τρίτος αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και λήγει 30 Δεκεμβρίου. Εταιρείες που δεν έχουν κάνει έναρξη οικονομικής δραστηριότητας, δεν διαθέτουν επιλέξιμη νομική μορφή, απασχολούν 250 ή περισσότερους εργαζομένους κι έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών 50 εκατ. ευρώ και άνω δεν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Elevate Greece. Στα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιλαμβάνονται: η ύπαρξη τεχνολογικής καινοτομίας, η ερευνητική δραστηριότητα και οι προοπτικές ταχείας κλιμάκωσης των πωλήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή