Alpha Bank: Εξυγίανση χωρίς ΑΜΚ – Τιτλοποίηση 2 δισ. ευρώ

Alpha Bank: Εξυγίανση χωρίς ΑΜΚ – Τιτλοποίηση 2 δισ. ευρώ

3' 10" χρόνος ανάγνωσης

Χωρίς να χρειαστεί να καταφύγει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δρομολογεί η Alpha Bank την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού της. Αυτό ξεκαθάρισε η διοίκηση της Alpha Bank στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα ετήσια αποτελέσματα του 2020, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι στο σχεδιασμό παραμένει η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης. 

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στα 11,4 δισ. ευρώ και το πρόγραμμα περαιτέρω μείωσης προβλέπει μία πρόσθετη τιτλοποίηση ύψους 2 δισ. ευρώ για το δεύτερο 6μηνο του 2021 με την κωδική ονομασία Cosmos. Ο ισολογισμός της Alpha Bank μετασχηματίζεται ριζικά, μειώνοντας τους δείκτες ΜΕΑ και ΜΕΔ στην Ελλάδα στο 24% και 13% αντίστοιχα, από 43% και 29% τον Δεκέμβριο του 2020. Επίσης, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να μειώσει σημαντικά το κόστος πιστωτικού κινδύνου και να συνεχίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου, σύμφωνα με τους στόχους κερδοφορίας της. Η επίπτωση του Project Galaxy στον Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank είναι εντός του αναμενόμενου ορίου, δηλαδή στις 280 περίπου μονάδες βάσης.

Το χαρτοφυλάκιο Cosmos θα ενταχθεί στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων Ηρακλή και περιλαμβάνει στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια. Η πολιτική μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως ανακοινώθηκε από τον CEO του ομίλου της Alpha Bank κ. Βασίλη Ψάλτη προβλέπει επίσης μια συνθετική τιτλοποίηση καθώς και δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων συνολικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Το πρώτο με την κωδική ονομασία Orbit περιλαμβάνει κυρίως καταναλωτικά δάνεια συνολικής αξίας 900 εκατ. ευρώ και το δεύτερο συνολικής αξίας 400 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει κόκκινα στεγαστικά και εταιρικά δάνεια στην Κύπρο.

Μετά την έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 500 εκατ. ευρώ το πρώτο 3μηνο του 2021 μέσω του οποίου τα κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 1,3%, η Alpha Bank είναι σε θέση να απορροφήσει τη ζημιά από τις προγραμματισμένες πωλήσεις και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα στο 16,8% στο τέλος του 2021 από το 16,9% που διαμορφώθηκε μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση μέσω της έκδοσης ομολόγου. 

Η διοίκηση της Alpha Bank, επεσήμανε ότι η Τράπεζα μπορεί να επιτύχει την αυτοδύναμη αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, διασφαλίζοντας την ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων συναλλαγών και την προστασία των μετόχων της, θεμελιώνοντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας. Όπως σημειώθηκε θα αξιοποιήσει τον υψηλό Δείκτη Κεφαλαιακής της Επάρκειας, ο οποίος διατηρείται με άνεση πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, παρά την επιθετική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όπως  η Alpha Bank

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,4% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους Ευρώ 2 δισ. έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%. 

Μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγου Tier ΙΙ, τον Μάρτιο 2021, ενισχύεται περαιτέρω ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας και διαμορφώνεται σε 19,7 %. Λαμβανομένης δε υπ’ όψιν της επίπτωσης του Project Galaxy, που ανέρχεται στις 280 μονάδες βάσης, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Alpha Bank παραμένει ισχυρός και διαμορφώνεται στο 16,9%. Η ισχυρή κεφαλαιακή θέση παρέχει ευελιξία για την επιτυχή υλοποίηση μελλοντικών πρωτοβουλιών μείωσης των ΜΕΑ, με ταυτόχρονη διατήρηση επαρκών αποθεμάτων, καθώς εξελίσσεται η εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας.

Υπενθυμίζεται πως, μετά τη Συναλλαγή Galaxy, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα μειώνεται στο 24% και ο Δείκτης Καθυστερήσεων στο 13% επί του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου. H Alpha Bank διατηρεί ηγετική θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών στο θέμα της αντιμετώπισης των συσσωρευμένων ΜΕΑ. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, τα τελευταία τρία χρόνια, έχει μειώσει τα ΜΕΑ κατά 65% έναντι αντίστοιχης μείωσης 45% κατά μέσο όρο από τις υπόλοιπες τράπεζες και ταυτόχρονα έχει μειώσει δραστικά τα καταγγελθέντα ΜΕΑ σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, κατά 71% έναντι μέσου όρου 42% των ανταγωνιστών της.

Παράλληλα, η πολυετής σύμβαση της Alpha Bank με τη Nέα CEPAL για την αποκλειστική διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής και Επιχειρήσεων της Τράπεζας στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 8,9 δισ., καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ, ανοίγει τον δρόμο για μία ακόμα πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ΜΕΑ. 

Πηγή: moneyreview.gr