ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αιολικά Πάρκα και Οικονομία

Αιολικά Πάρκα και Οικονομία

Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα την δεινότητα της οικονομικής κατάστασης στην οποία θα βρεθεί η χώρα μας μετά το πέρας της κρίσης του COVID-19. Αρκετοί είναι εκείνοι που προειδοποιούν για μεγάλη ύφεση. Ήδη πριν την πανδημία η χώρα προσπαθούσε να εξέλθει από την βαθιά δεκαετή οικονομική κρίση. Η εξάπλωση του κορωνοϊού σαφώς έχει επηρεάσει διάφορους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), με την συνολικότερη επιβράδυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Όμως ο κλάδος των Α.Π.Ε. είναι ένας σχετικά ασφαλής κλάδος, γεγονός που αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της προηγούμενης οικονομικής κρίσης, που παρά τη μείωση της ρευστότητας στην οικονομία, οι επενδυτές και οι Ελληνικές τράπεζες δεν σταμάτησαν ποτέ να επενδύουν και να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις του κλάδου. Συνεπώς, οι Α.Π.Ε. μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μετά το πέρας της υγειονομικής κρίσης. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι 10 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διοχετευτούν σε επενδύσεις Α.Π.Ε. ή σε υποδομές που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους.

Η Ελλάδα μπορεί να εκμεταλλευτεί τον 100% βεβαιωμένο ενεργειακό της πόρο, που είναι άμεσα αξιοποιήσιμος. Αυτός είναι το πλούσιο αιολικό δυναμικό της και μάλιστα αυτό του Αιγαίου.

Πώς ενισχύεται η ελληνική οικονομία μέσα από τα Αιολικά Πάρκα;

Μέσω επενδύσεων: Την τελευταία πενταετία, η Αιολική Ενέργεια προσέλκυσε επενδύσεις που άγγιξαν τα 2,5 δις. Ευρώ. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία μπορεί να φθάσει το 35% του κόστους κατασκευής ενός αιολικού πάρκου και κάθε έτος αγγίζει κατά μέσο όρο το 80% των λειτουργικών εξόδων του. Επιπλέον, βοηθά στην ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας όπως τσιμεντοβιομηχανία, μεταφορές, κατασκευές, καλώδια, λιμάνια. Για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα, το ποσοστό εγχώριας προστιθέμενης αξίας θα φθάσει το 70%. 

Μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας: Η Αιολική Ενέργεια δημιουργεί άμεσα περισσότερες μόνιμες θέσεις εργασίας ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος από κάθε άλλο νέο συμβατικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Κάθε MW αιολικής ενέργειας δημιουργεί και διατηρεί 1,8 θέσεις εργασίας. Συνολικά, οι Α.Π.Ε. διατηρούν πάνω από 26.000 θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας.

Με μείωση των λογαριασμών ρεύματος: Αντίθετα από ό,τι πιστεύεται, τα αιολικά πάρκα μειώνουν το συνολικό ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές για το ρεύμα. Για παράδειγμα, με στοιχεία του 2017, αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα οι καταναλωτές ρεύματος θα πλήρωναν τη χρονιά αυτή πάνω από 53 εκατ. ευρώ περισσότερο. Σήμερα, το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο διότι η ενέργεια από νέα αιολικά πάρκα είναι ακόμα φθηνότερη. Και αυτό χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας των νέων ανεμογεννητριών, των σύγχρονων μοντέλων πρόβλεψης της ηλεκτροπαραγωγής αλλά και του ανταγωνισμού. Σήμερα, η αιολική ενέργεια και γενικά οι Α.Π.Ε. είναι η φθηνότερη επιλογή για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής,

Το 2020 μάλιστα παρατηρήθηκε στην Ελλάδα ρεκόρ διείσδυσης της αιολικής ενέργειας από χερσαία αιολικά πάρκα. Τις ώρες που υπήρχε μεγάλη αιολική παραγωγή η τιμή ρεύματος στην αγορά ήταν πάρα πολύ μικρή. Έτσι, η μεγάλη αύξηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο οδηγεί σε μείωση του συνολικού κόστους, προς όφελος του καταναλωτή.

Πώς ενισχύει η Αιολική Ενέργεια τη θέση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη;

Προσφέροντας ενεργειακή ανεξαρτησία:

Η αιολική ενέργεια, και γενικότερα οι Α.Π.Ε., εκτός από μέσο οικονομικής ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, είναι παράγοντας γεωπολιτικής ισχύος, ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή του Αιγαίου Αυτός ο εθνικός πόρος πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της εξωτερικής πολιτικής και να ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης. Οι μεγάλες επενδύσεις για εγκαταστάσεις και δίκτυα, προωθούν την ανάπτυξη, την ασφάλεια και τη γεωστρατηγική ενδυνάμωση της χώρας και κατ’ επέκταση της Ευρώπης. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος που χρειαζόμαστε αιολικά πάρκα στη στεριά και τη θάλασσα.

Δίνοντας διεθνή αναγνώριση: Η μαζική αξιοποίηση της Αιολικής Ενέργειας σε συνδυασμό με τις άλλες Α.Π.Ε θέτει τη χώρα μας ισότιμο εταίρο στη διεθνή μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον Άνθρωπο, τη Φύση και τον Πλανήτη.