ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο μέτρων προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο

Νέο πακέτο μέτρων προτείνει το Οικονομικό Επιμελητήριο

Την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους τους φορολογουμένους, τη μείωση της προκαταβολής φόρου και για το 2021 και την αναστολή για ένα έτος των τεκμηρίων διαβίωσης προτείνει μεταξύ άλλων στην κυβέρνηση το Οικονομικό Επιμελητήριο. 

Με τα μέτρα που εισηγείται η επιστημονική επιτροπή θα ανακάμψει ταχύτερα η ελληνική οικονομία την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Συγκεκριμένα, το Οικονομικό Επιμελητήριο προτείνει:

• Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

• Κλιμακωτή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος (μείωση 50% φέτος και κατάργηση από το 2022).

• Μείωση και το 2022 κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών και μονιμοποίηση της μείωσής τους.

• Παράταση 6 μηνών των επιχορηγήσεων από το πρόγραμμα «Γέφυρα».

• Αμεση εφαρμογή του προγράμματος «Γέφυρα 2» για τις επιχειρήσεις, χωρίς καθυστερήσεις και με διάρκεια επιχορήγησης το 1 έτος.

• Μείωση της προκαταβολής φόρου και για το 2021, 50% για τις επιχειρήσεις που θα παρουσιάσουν πτώση τζίρου έως 30% το 2021, και μείωση 100% για τις επιχειρήσεις με μεγαλύτερες απώλειες εσόδων.

• Δυνατότητα αναστολών συμβάσεων εργασίας για όλο το 2021 για τους κλάδους που έχουν θιγεί περισσότερο, εστίαση και τουρισμό.

• Επέκταση του προγράμματος «Συν-Εργασία» για το 2021 και 2022.

• Μείωση ΕΝΦΙΑ για το 2021, άμεσα εξαρτημένη με το ποσοστό μείωσης του εισοδήματος φυσικών ή νομικών προσώπων.

• Νέα επιδότηση τόκων δανείων για ενήμερες επιχειρήσεις, 6 μηνών.

• Αναβολή του μέτρου για τις υποχρεωτικές ηλεκτρονικές αποδείξεις για τις φορολογικές δηλώσεις του 2021 και 2022.

• Κατάργηση για ένα έτος των τεκμηρίων διαβίωσης για τους εργαζομένους που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας και λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που θα παρουσιάσουν μειωμένα εισοδήματα κατά 20%, εξαιτίας της πανδημίας.

• Εφαρμογή, στο σύνολο των επιστρεπτέων προκαταβολών, της μη επιστροφής του 50% για μείωση τζίρου άνω του 50%.

• Νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

• Αμεση ρύθμιση των ενήμερων δανείων, αφού η επαναφορά θα έρθει σταδιακά.

• Περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για τόνωση της ρευστότητάς τους μέσω αξιοποίησης κοινοτικών πόρων, αλλά και νέων χρηματοδοτικών εργαλείων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

• Αμεση εφαρμογή του πλαισίου χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων (ν. 4701/2020) για τη χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολουμένους.

• Αμεση εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης των επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιδότησης επί των παγίων δαπανών.

• Να διερευνηθεί η δυνατότητα εξαίρεσης των επιδοτήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον κανόνα de minimis.

• Κατάργηση τέλους χαρτοσήμου.