ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Νίκας»: Ενίσχυση πωλήσεων και σημαντική μείωση ζημιών

«Νίκας»: Ενίσχυση πωλήσεων και σημαντική μείωση ζημιών

Η αδυναμία, ακόμη, της κάποτε ισχυρότερης αντιπάλου, της Creta Farms, να φτάσει στην κατάσταση που ήταν πριν από τη γνωστή διαμάχη μεταξύ των αδελφών Δομαζάκη, η οποία οδήγησε την εταιρεία στα πρόθυρα της κατάρρευσης και στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος, η αύξηση της κατανάλωσης στο σπίτι και η μειωμένη έκθεση της «Νίκας» στον κλάδο HORECA είχαν ως αποτέλεσμα το 2020 να κλείσει για τη γνωστή αλλαντοβιομηχανία με διψήφια αύξηση πωλήσεων, αύξηση λειτουργικών κερδών και σημαντικό περιορισμό των ζημιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 57,77 εκατ. ευρώ έναντι 51,71 εκατ. ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 11,7%. Τα μερίδια της «Νίκας» στη συνολική αγορά αλλαντικών αυξήθηκαν το 2020 σε σύγκριση με το 2019 κατ’ όγκο και αξία. Ειδικότερα, το μερίδιο σε όγκο από 20,3% το 2019 διαμορφώθηκε σε 21,4% το 2020, ενώ το μερίδιό της σε αξία αυξήθηκε σε 20,7% το 2020 από 19,1% το 2019. Η εταιρεία, επίσης, διατήρησε ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων.

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 28,59% το 2020 σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν σε 13,86 εκατ. ευρώ έναντι 10,78 εκατ. ευρώ το 2019, με το περιθώριο μεικτού κέρδους να αυξάνεται κατά 3,15 ποσοστιαίες μονάδες. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο κανάλι του σούπερ μάρκετ, εκεί όπου το περιθώριο κέρδους είναι υψηλότερο για την εταιρεία, σε σύγκριση με τις πωλήσεις προς το επαγγελματικό κανάλι (εστίαση, ξενοδοχεία). Το τελευταίο άλλωστε αποτελεί μικρό μέρος της συνολικής δραστηριότητας της «Νίκας» και το πλήγμα που δέχθηκε λόγω κορωνοϊού δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνολικές πωλήσεις της αλλαντοβιομηχανίας.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε περίπου 3 εκατ. ευρώ έναντι 877.000 ευρώ το 2019, ενώ σημαντική βελτίωση σημείωσαν τα αποτελέσματα προ φόρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 2,21 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε ζημίες 809.000 ευρώ έναντι ζημιών 3,027 εκατ. ευρώ το 2019.

Η καθαρή θέση του ομίλου ενισχύθηκε σημαντικά μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά ύψους 9,96 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020. Οι επενδύσεις της «Νίκας» κατά τη χρήση του 2020 διαμορφώθηκαν σε 5,70 εκατ. ευρώ και είχαν στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων.