ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ: Κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2020

Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ: Κέρδη 1,6 εκατ. ευρώ το 2020

Διατήρηση μεριδίων αγοράς και ισχυρή κερδοφορία πέτυχε το 2020 η ΕΛΙΝΟΙΛ, παρά την πρωτόγνωρα δύσκολη περίοδο. Τα θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι η επιβεβαίωση του στρατηγικού σχεδιασμού επιλεκτικής ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, ελέγχου και μείωσης των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκτασης δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ  για τη χρήση του 2020 ανήλθε σε 1.459 εκατ. ευρώ έναντι 1.950 εκατ. το 2019 καταγράφοντας μείωση 25%. Τα μεικτά κέρδη του ομίλου για το 2020 ανήλθαν σε 51,05 εκατ. έναντι 49,9 εκατ. το 2019 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13,9 εκατ. έναντι 18,3 εκατ. το 2019. 

Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) ανήλθαν στα 2,4 εκατ. έναντι 4,3 εκατ. του 2019, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. έναντι 3,3 εκατ. 

Οσον αφορά τη μητρική εταιρεία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., το 2020 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,8 εκατ. έναντι 15,3 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 2 εκατ. έναντι 3,4 εκατ. το 2019 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 1,36 εκατ. έναντι 2,7 εκατ. ευρώ. 

Η ΕΛΙΝΟΙΛ το 2020 ενίσχυσε το δίκτυο των πρατηρίων της, αύξησε περαιτέρω τη διεισδυτικότητα στην αγορά των διαφοροποιημένων προϊόντων Crystal, προϊόντων υψηλής ποιότητας, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στο πετρέλαιο θέρμανσης, χάρη στο εκτεταμένο δίκτυο πρατηρίων «ελίν» και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της. Βασικός στρατηγικός στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ το 2021 είναι να ενδυναμώσει τη θέση της στη σημερινή αγορά των συμβατικών καυσίμων, ενώ, συγχρόνως, θα προχωρεί στην υλοποίηση του ενεργειακού της μετασχηματισμού σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει ξεκινήσει πριν από μία διετία. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η πορεία του τουρισμού, καθώς η ΕΛΙΝΟΙΛ έχει πολύ ισχυρή παρουσία στη νησιωτική Ελλάδα. Συγχρόνως, η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων «ελίν», προσθέτοντας νέα ενεργειακά σημεία που θα καλύπτουν τις ανάγκες του καταναλωτή σε κάθε παραδοσιακή και σύγχρονη μορφή ενέργειας.