Πίστωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής

Πίστωση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα αλλοδαπής

2' 46" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2020, οι φορολογούμενοι που έχουν εισοδήματα από την αλλοδαπή καλό θα ήταν να έχουν υπ’ όψιν τους τα εξής:

Σε προηγούμενο άρθρο μας είχαμε αναφερθεί στη σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) υπ. αριθμ. 2465/2018, η οποία έκρινε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (ΕΕΑ) συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ), τουλάχιστον όσον αφορά τα φορολογικά έτη  2015 και επόμενα. Η Ελλάδα έχει υπογράψει ΣΑΔΦ με 57 κράτη. 

Θυμίζουμε ότι η ΣΑΔΦ μεταξύ δύο κρατών ρυθμίζει ποιο από τα δύο κράτη έχει δικαίωμα φορολόγησης και σε ποιο βαθμό, όταν ο φορολογικός κάτοικος του ενός κράτους αποκτά εισόδημα από το άλλο κράτος (π.χ. φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά έσοδο από ενοίκια ή μερίσματα από τη Γαλλία). 

Πρακτικά, η απόφαση του ΣτΕ σημαίνει ότι (τουλάχιστον) για τα έτη 2015 και επόμενα:

– Στο εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο Ελλάδας, και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει ισχύουσας ΣΑΔΦ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης. 

– Ομοίως, στο εισόδημα ημεδαπής προέλευσης που αποκτάται από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής και για το οποίο η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, βάσει της ισχύουσας ΣΑΔΦ, δεν επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στην περίπτωση που στα εν λόγω εισοδήματα έχει ήδη επιβληθεί ΕΕΑ, θα πρέπει ο φορολογούμενος να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να εκκαθαριστεί εκ νέου η δήλωσή του και να του επιστραφεί το ποσό της ΕΕΑ που αντιστοιχεί στα εισοδήματα αυτά. 

Σημειώνεται ότι τροποποιητική φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού προσδιορισμού του φόρου από τη φορολογική διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της φορολογικής διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης (δηλ. εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους υποβολής της φορολογικής δήλωσης).

Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ, η φορολογική διοίκηση με νεότερη απόφασή της (Ε. 2147/2019) έκανε επιπρόσθετα δεκτά και τα εξής:  

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδος αποκτά εισόδημα αλλοδαπής, για το οποίο σύμφωνα με τη ΣΑΔΦ έχει και η Ελλάδα δικαίωμα φορολόγησης, στην έννοια του φόρου εισοδήματος Ελλάδας έναντι του οποίου παρέχεται η πίστωση του φόρου αλλοδαπής, περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, κατά το ποσό που αναλογεί στο εισόδημα αλλοδαπής. 

Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος οφείλει για ένα εισόδημα αλλοδαπής φόρο εισοδήματος 2.000 ευρώ και ΕΕΑ 500 ευρώ και έχει καταβάλει για το εισόδημα αυτό φόρο αλλοδαπής 2.300 ευρώ, το τελευταίο αυτό ποσό μπορεί να πιστωθεί έναντι του συνολικού ποσού των 2.500 ευρώ που οφείλεται στην Ελλάδα (και όχι μόνο έναντι του φόρου εισοδήματος) και συνεπώς να οφείλεται μόνο ποσό 200 ευρώ. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2015 και επόμενα. 

Σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί κατά το παρελθόν και εκκαθαριστεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες συντρέχει λόγος επανεκκαθάρισης, προκειμένου να συμπεριληφθεί και το ανάλογο ποσό της ΕΕΑ, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις.

Οδηγίες

Με βάση τις οδηγίες, οι φορολογούμενοι δεν θα παρέμβουν σε κάποιο πεδίο της δήλωσης, αλλά θα αναγράψουν στο σώμα της δήλωσης: «Για σκοπούς πίστωσης φόρου αλλοδαπής, βάσει της Ε. 2147/2019». Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πίστωση του φόρου αλλοδαπής (όπως αυτά ορίζονται στην ΠΟΛ. 1026/2014).

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του φορολογικού τμήματος της ASnetwork  (www.asnetwork.gr).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT