ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου και κερδοφορίας για την Autohellas

Aύξηση 12,7% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Autohellas, με αποτέλεσμα κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους να ανέλθει στα 128,8 εκατ. ευρώ, από 114,3 εκατ. το 2020. Παρά τα περιοριστικά μέτρα, τα οποία είχαν σημαντικό αντίκτυπο στις βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις, ο κύκλος εργασιών καθώς και η κερδοφορία του ομίλου σημείωσαν ανοδική πορεία. Ετσι, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) ανήλθαν σε ενοποιημένο επίπεδο στα 32,5 εκατ. ευρώ, από 27,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 18,8%. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν στα 10,4 εκατ. ευρώ, από 3,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση 181%. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Οπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 5,9% και έφτασε τα 38,7 εκατ. ευρώ, από 36,6 εκατ. ευρώ το 2020. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις μακροχρόνιες και μηνιαίες μισθώσεις, πάρα την κάμψη των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων, που συνδέονται άμεσα με τον τουρισμό και τη μετακίνηση. Τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών στήριξε και η αποτελεσματικότητα στη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου. Αντίστοιχα, και η δραστηριότητα που σχετίζεται με τις μισθώσεις αυτοκινήτων στο εξωτερικό είχε κύκλο εργασιών 14,3 εκατ. ευρώ, από 12,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 18,1% για τους ίδιους λόγους. 

Τέλος, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική αύξηση (συγκρινόμενη και με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όπου επικράτησε το πρώτο lockdown του Μαρτίου) τόσο σε επίπεδο δραστηριότητας εισαγωγής/διανομής όσο και σε επίπεδο λιανικής, συνεισφέροντας συνολικά 75,7 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του ομίλου, με αύξηση 15,5%, και συμβάλλοντας σημαντικά στο λειτουργικό αποτέλεσμα. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 98,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός παρουσίασε μείωση κατά 51,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31 Μαρτίου 2020. Ο διευθύνων σύμβουλος της Autohellas Ευτύχιος Βασιλάκης δήλωσε ότι «η δυναμική του πρώτου τριμήνου του 2021 στα μεγέθη μας ήταν ιδιαίτερα θετική παρά τον περιορισμό στη μετακίνηση. Εχουμε βελτίωση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας σε σχέση με το επιβαρυμένο από την πανδημία 2020, αλλά και σε σχέση με το “καθαρό” πρώτο τρίμηνο του 2019, καθώς οι δραστηριότητές μας που δεν εξαρτώνται από τον τουρισμό ενισχύονται. Η δυναμική και του δεύτερου τριμήνου εξελίσσεται θετικά».