ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για τις χρεοκοπίες κινεζικών εταιρειών

Ανησυχία για τις χρεοκοπίες κινεζικών εταιρειών

Η λογική ότι μια επιχείρηση ή μια τράπεζα είναι υπερβολικά μεγάλη και θα έχει δυσανάλογα μεγάλες επιπτώσεις για το σύστημα μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της, η γνωστή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ως «too big to fail», ενδέχεται να μην ισχύει πλέον σε ό,τι αφορά το χρέος των κινεζικών επιχειρήσεων. Αυτή είναι η εκτίμηση της Goldman Sachs που επισημαίνει το μέγεθος και το είδος όσων χρεοκοπιών επιχειρήσεων έχουν καταγραφεί στην Κίνα το τελευταίο διάστημα. Ειδικότερα τονίζει πως όλα δείχνουν ότι η θεωρία «too big to fail» ενδεχομένως να μην έχει πλέον εφαρμογή στις τράπεζες της Κίνας.

Από τα τέλη του 2019 έχει υπάρξει μια αξιοσημείωτη αύξηση στις χρεοκοπίες κινεζικών κρατικών επιχειρήσεων, με ορισμένους από τους δανειολήπτες όπως η China Fortune Land Development να έχουν αποτύχει να αποπληρώσουν ομόλογα στη λήξη τους, σημειώνουν αναλυτές, μεταξύ των οποίων ο Kenneth Ho, σε έκθεσή τους που δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή.

«Ακόμη και για μεγάλες επιχειρήσεις ή οντότητες σχετιζόμενες με το κράτος, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι όλο και λιγότερο διατεθειμένοι να επεκτείνουν τη στήριξη», σημειώνουν οι αναλυτές της Goldman Sachs. «Είναι πολύ λιγότερο πιθανό να προχωρούν σε πλήρεις διασώσεις τύπου bailout σε σχέση με το παρελθόν», τονίζουν.

Ανησυχίες για τη χρηματοοικονομική υγεία του διαχειριστή «κακού» χρέους China Huarong Asset Management, ο οποίος διαχειρίζεται χρέος 21 δισ. δολ. σε ληγμένα χρεόγραφα που αποτιμώνται σε δολάρια, έχουν αναστατώσει την ασιατική αγορά ομολόγων σε δολάρια από τον Απρίλιο, όταν η εταιρεία απέτυχε να ανακοινώσει αποτελέσματα, εν μέσω υπονοιών για πιθανή αναδιάρθρωση χρέους. Μολονότι πάντως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν μείωση της άμεσης κρατικής βοήθειας σε επιβαρυμένους δανειολήπτες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου κρατική βοήθεια, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman.

Το εάν θα υπάρξει κυβερνητική στήριξη από το Πεκίνο θα επηρεαστεί από το πόσο άμεση θα είναι η ανάγκη να προληφθούν συστημικές πιέσεις από την υπερέκταση του δανεισμού και τις δυσκολίες εξυπηρέτησής του, σημειώνει η Goldman.

Κυβερνήσεις περιφερειών της Κίνας έχουν στέρξει σε βοήθεια ακόμη και ιδιωτικών επιχειρήσεων με προβλήματα εξυπηρέτησης δανεισμού, μεταξύ αυτών του ομίλου China Evergrande.

Οι ανησυχίες για ορισμένα ονόματα του κλάδου των ακινήτων με χρέος υψηλής απόδοσης στην Κίνα θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα βραχυπρόθεσμα, καταλήγουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, οι αναλυτές της Goldman.