ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κερδοφόρος για 16η συνεχόμενη χρονιά η Παρευξείνια Τράπεζα

Το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας ενέκρινε χρηματοδοτήσεις 771 εκατ. ευρώ το 2020.

Κερδοφόρος για 16η συνεχόμενη χρονιά η Παρευξείνια Τράπεζα

Χρηματοδοτήσεις 771 εκατ. ευρώ ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (TEAEΠ) το 2020, ενώ οι νέες δανειακές δεσμεύσεις ανήλθαν συνολικά σε 624 εκατ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον απολογισμό που έγινε στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης της τράπεζας που πραγματοποιήθηκε χθες, η διοίκηση της ΤΕΑΕΠ σημείωσε ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, η τράπεζα διατήρησε την ανάπτυξη και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Η Παρευξείνια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, το οποίο ιδρύθηκε από την Αλβανία, την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τηΓεωργία, την Ελλάδα, τη Μολδαβία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, την Τουρκία και την Ουκρανία. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η τράπεζα στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή συνεργασία χορηγώντας δάνεια, πιστωτικές γραμμές, συμμετοχές και εγγυήσεις για χρηματοδότηση επιχειρήσεων και εμπορίου στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στις χώρες-μέλη της. Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Παρευξείνιας Τράπεζας είναι «Α-» από τη Standard and Poor’s και «Α2» από τη Moody’s. Το συμβούλιο εξέλεξε τον διοικητή της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν ως πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Οι διοικητές της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Γεωργίας εκλέχθηκαν ως αντιπρόεδροι, για περίοδο ενός έτους. Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η τράπεζα επαναστόχευσε τη δραστηριότητά της στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πανδημική κρίση, δίνοντας έμφαση στην παροχή ενδιάμεσης χρηματοδότησης και την υποστήριξη κεφαλαίου κίνησης σε υφιστάμενους πελάτες. Το χαρτοφυλάκιο της Παρευξείνιας Τράπεζας ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του έτους, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το 2019. Η τράπεζα διατήρησε την κερδοφορία της για 16η συνεχόμενη χρονιά, σημειώνοντας καθαρό κέρδος 14,2 εκατ. ευρώ.