Τσουχτερά πρόστιμα για παραβάσεις στους φορολογικούς μηχανισμούς

Τσουχτερά πρόστιμα για παραβάσεις στους φορολογικούς μηχανισμούς

2' 43" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας έχουν προστεθεί δύο πολύ σημαντικές διατάξεις, που προβλέπουν την επιβολή προστίμων για τις εξής παραβάσεις:

Τη μη τήρηση λογιστικών αρχείων και τη μη διαφύλαξη φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ.

Την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), καθώς και την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Ειδικότερα: Στην περίπτωση μη τήρησης λογιστικών αρχείων ή μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω. Για τον υπολογισμό λαμβάνονται υπ’ όψιν τα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών, μη συμπεριλαμβανομένου εκείνου για το οποίο δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση μη υποβολής έστω και μιας από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων φορολογικών ετών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των εσόδων των υποβληθεισών δηλώσεων και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων, και των 50.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Διευκρινίζεται ότι ως μη τήρηση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) λογίζονται και α) η μη ενημέρωση των λογιστικών αρχείων (βιβλίων) μετά το πέρας του οριζόμενου από τον νόμο χρόνου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και β) η μη επίδειξη για οποιονδήποτε λόγο έπειτα από πρόσκληση των λογιστικών αρχείων στον φορολογικό έλεγχο.

Πότε δεν επιβάλλεται

Το ανωτέρω πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων.

Πριν από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον διοικητή της ΑΑΔΕ να υποβάλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του. Η πράξη επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη διαπίστωση της παράβασης.
Το προαναφερόμενο αυτοτελές πρόστιμο (15% επί των εσόδων της επιχείρησης) επιβάλλεται και για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, κατά οποιονδήποτε τρόπο, όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού. 

Οταν δε ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και hardware από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό χιλιάδων ευρώ.

Τέλος, για παραβάσεις έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές, επιβάλλεται αναλόγως το πρόστιμο του 15% επί των εσόδων, εκτός αν δεν επηρεάζονται η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου των στοιχείων. 

* Η κ. Τζένη Πάνου είναι υπεύθυνη του Φορολογικού Τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).  

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή