Τι προβλέπει το σχέδιο διάσπασης ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ

Τι προβλέπει το σχέδιο διάσπασης ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ

Το δίκτυο οπτικών ινών παραμένει στη ΔΕΗ

3' 12" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στα 4,863 δισ. ευρώ εκτιμά την εύλογη αξία των παγίων του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας η Grant Thornton, η οποία παρέδωσε στη ΔΕΗ την έκθεση αποτίμησης στο πλαίσιο της μεταξύ τους σύμβασης – ανάθεσης του σχετικού έργου ενόψει της ιδιωτικοποίησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. 

Η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης, το οποίο μετά τη διασύνδεση θα μεταβιβαστεί στον ΑΔΜΗΕ, ούτε και το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό δικαιώματα ενεργητικού, όπως επίσης και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του δικτύου, καθώς τα περιουσιακά αυτά στοιχεία έμειναν εκτός του κλάδου διανομής που θα αποσχιστεί από τη ΔΕΗ και θα απορροφηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης που ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών και αναρτήθηκαν χθες στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. 

Η ΔΕΗ παραμένει ο φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του εθνικού δικτύου διανομής καθώς και φορέας εκμετάλλευσης και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων. Η απόσχιση του κλάδου διανομής θα προχωρήσει με νομοθετική ρύθμιση που θα καταθέσει το ΥΠΕΝ στη Βουλή, η οποία και θα καταστήσει τον ΔΕΔΔΗΕ αυτοδικαίως καθολικό διάδοχο στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, η οποία πέραν του ενεργητικού περιλαμβάνει και τις υποχρεώσεις του αποσχιζόμενου κλάδου, που ανέρχονται στα 4.024 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,472 δισ. αντιστοιχεί σε δανειακές υποχρεώσεις. Στην έκθεση της Grant Thornton λαμβάνεται υπόψη η τρέχουσα αξία της καθαρής θέσης όπως την αποτιμά η ίδια, και όχι αυτή που αποτυπώνεται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και είναι χαμηλότερη, στα 653.167.147 ευρώ. Η διαφορά των περίπου 300 εκατ. ευρώ που προκύπτει, σημειώνεται στην έκθεση, θα παρακολουθείται διακριτά στα βιβλία της ΔEΗ σε λογαριασμό «Διαφορά προκύπτουσα από μετασχηματισμό του Ν.Δ. 1297/1972».

Το σχέδιο διάσπασης προβλέπει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ κατά 953.662.960 ευρώ με την έκδοση 95.366.296 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία, το σύνολο των οποίων θα λάβει η ΔΕΗ. Σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται σε 37.552.010 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.755.201 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Επομένως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΔΔΗΕ θα διαμορφωθεί σε 991.214.970 διαιρούμενο σε 99.121.497 μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η καθεμία. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει χώρα η τροποποίηση του καταστατικού του ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος υποχρεούται με την ολοκλήρωση της εισφοράς του κλάδου να παραδώσει άμεσα στη ΔΕΗ 95.366.296 μετοχές, επί των οποίων θα αποκτήσει πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, παραμένοντας με τον τρόπο αυτό 100% μέτοχος και έμμεσα δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου κλάδου, ώστε να καταχωρηθεί ως μοναδικός μέτοχος στο βιβλίο μετόχων που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Κατά την παράδοση των μετοχών θα υπογραφεί πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής των μετοχών. Οι μετοχές που θα αποκτήσει η ΔΕΗ θα της παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη σε σχέση με κάθε διανομή μερίσματος μετά τη διάσπαση.

Η απόσχιση του κλάδου διανομής θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς η ΔΕΗ επιδιώκει τη διατήρηση της κυριότητας του κλάδου σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ιδιωτικοποίησης.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό της ΔΕΗ, οι δεσμευτικές προσφορές από τα εννέα επενδυτικά σχήματα που προκρίθηκαν για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού αναμένονται στις 6 Αυγούστου και η έγκριση του προτιμητέου επενδυτή από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στις 11 Αυγούστου. Στις 7 Αυγούστου το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει για τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 30 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να εγκρίνει την απόφαση απόσχισης κλάδου, καθώς επίσης τον προτιμητέο επενδυτή, τη συμφωνία αγοραπωλησίας (SHA) και τη συμφωνία μετόχων (SPA). 

Η έκτακτη γενική συνέλευση θα πρέπει να έχει αυξημένη απαρτία και οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν με πλειοψηφία δύο τρίτων. Στις 15 Οκτωβρίου προβλέπεται η υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης για τη μεταβίβαση του 49% στον προτιμητέο επενδυτή και στις 10 Νοεμβρίου η έγκριση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία θα ολοκληρωθεί και η όλη διαδικασία.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή