ΑΝΑΛΥΣΗ

Εμπόδιο στην ανάκαμψη η έλλειψη πρώτων υλών

Εμπόδιο στην ανάκαμψη η έλλειψη πρώτων υλών

Η αύξηση του ΑΕΠ της Βρετανίας τον μήνα Μάιο αποδείχθηκε ελαφρώς μικρότερη από όσο είχαμε προβλέψει, ήτοι κατά 0,8% από το 1%, ενώ τον Απρίλιο είχε ενισχυθεί σε μηνιαία βάση κατά 2%. Παρά τη μικρή μας απογοήτευση, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει δυναμικός. Σε βάση τριμήνου το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 3,6%, ισοδυναμώντας με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Νοέμβριο του 2020. Εχοντας κατά νου τα στοιχεία ΑΕΠ για τον Μάιο, σήμερα προβλέπουμε ότι το δεύτερο τρίμηνο η οικονομική παραγωγή ενισχύθηκε σε τριμηνιαία βάση κατά 4,8% και κατά τι χαμηλότερα από την πρώτη εκτίμησή μας του 5%. Παρά ταύτα, οι προσωρινές πιέσεις στη βιομηχανία λόγω ελλείψεων εξαρτημάτων ευθύνονται εν μέρει για την πιο περιορισμένη αύξηση του ΑΕΠ τον Μάιο. Ως αποτέλεσμα τώρα πλέον αναμένουμε μια ελαφρώς ταχύτερη ανάπτυξη το δεύτερο εξάμηνο του 2021, δεδομένου ότι συν τω χρόνω θα επιλυθούν τα θέματα της παραγωγικής ικανότητας. Το 2021 εκτιμούμε πως θα υπάρξει αύξηση ΑΕΠ κατά 6,8% έναντι 7%, όπως είχαμε προβλέψει αρχικά, και κατά 5,5% το 2022 από το 5,4% προηγουμένως. Το πρώτο τρίμηνο του 2022 πιστεύουμε πως η παραγωγή της Βρετανίας θα φθάσει τα προπανδημικά της επίπεδα.

Σε όλο τον προηγμένο κόσμο οι καταναλωτές, οι οποίοι διαθέτουν αρκετό ρευστό, επιστρέφουν μαζικά στα εστιατόρια, τα μπαρ και τα καταστήματα. Η παραγωγή του κλάδου παροχής υπηρεσιών, που απευθύνεται στο κοινό εντός συνόρων, ενισχύθηκε 0,9% τον Μάιο, ενώ τον Απρίλιο είχε άνοδο 2,8% σε μηνιαία βάση. Ειδικότερα, η φιλοξενία και οι υπηρεσίες εστίασης, οι οποίες συρρικνώθηκαν 90% στην πρώτη πανδημία πέρυσι, ενδυναμώθηκαν 37% τον Μάιο σε μηνιαία βάση και 45% τον Απρίλιο. Ανάλογη είναι η εικόνα και από την ηπειρωτική Ευρώπη. Στο δε πεδίο της βιομηχανίας, η παραγωγή στη Βρετανία ανήλθε σε μηνιαία βάση 0,8% τον Μάιο, αντισταθμίζοντας έως ένα βαθμό την κάμψη του 1% τον Απρίλιο εξαιτίας κυρίως της προσωρινής διακοπής λειτουργίας των πετρελαιοπαραγωγικών μονάδων λόγω επισκευών. Τον Μάιο η βιομηχανική παραγωγή σε ετήσια βάση ελαττώθηκε μόλις 2,5% από τα επίπεδα του Ιανουαρίου 2020. Η ανάκαμψη στον εξαγωγικό κλάδο της μεταποίησης παρεμποδίζεται σήμερα από την προσωρινή έλλειψη πρώτων υλών κυρίως παρά από τη συγκρατημένη ζήτηση. Επί παραδείγματι, η κατασκευή εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται στον τομέα των Μεταφορών, ελαττώθηκε κατά 16,4% σε μηνιαία βάση εξαιτίας της ανεπάρκειας ημιαγωγών, που ανέκοψε την παραγωγή αυτοκινήτων. Τέλος, τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου δεικνύουν τις καθοδικές πιέσεις που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη στον προηγμένο κόσμο, όπως τη μελετούμε. Οι ελλείψεις προμηθειών, τέλος, σε ορισμένους κλάδους μπορεί να ανασχέσουν προσωρινά την ανοδική τους πορεία πιο πολύ απ’ όσο αναμένεται.

* Οι κ. Holger Schmieding και Kallum Pickering είναι οικονομολόγοι της Berenberg Bank.