Αυστηρός έλεγχος συνταξιούχων που εργάζονται

Αυστηρός έλεγχος συνταξιούχων που εργάζονται

Δήλωση στον ΕΦΚΑ με τα στοιχεία τους και την εργασία που έχουν αναλάβει οφείλουν να υποβάλουν οι ίδιοι και οι εργοδότες

3' 50" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Υποχρεωτική δήλωση στον ΕΦΚΑ οφείλουν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι που απασχολούνται, αλλά και οι εργοδότες τους. Υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστής Χατζηδάκης, ορίζει μάλιστα ότι σε περίπτωση που, ύστερα από έλεγχο, διαπιστωθεί η μη υποβολή της σχετικής δήλωσης από τους συνταξιούχους, επιβάλλεται πρόστιμο που αντιστοιχεί στο ύψος 12 μηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων του παραβάτη. 

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του EΦΚΑ για συνταξιούχους που απασχολούνται. Και μεταξύ άλλων ορίζει τα εξής:

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος που είτε έχουν αναλάβει εργασία έως και τις 28.2.2020 είτε αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση από τις 29.2.2020 και μετά, οφείλουν να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ σχετική δήλωση. Δήλωση οφείλουν να υποβάλουν και οι ασφαλισμένοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή συνεχίζουν να εργάζονται. Οσο για τους συνταξιούχους που είχαν αναλάβει εργασία πριν από τις 13.5.2016 υποχρεούνται στην υποβολή των νέων δηλώσεων, εφόσον συνεχίζουν να απασχολούνται, από την 1.3.2022 και μετά.  

Τέλος, οι συνταξιούχοι του πρώην ΝΑΤ που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία στη δημόσια ναυτική εκπαίδευση, υποχρεούνται στην υποβολή σχετικής δήλωσης από 1.9.2022.

Η δήλωση υποβάλλεται στον e-ΕΦΚΑ και καταγράφονται τα στοιχεία του συνταξιούχου, η εργασία για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο, τα στοιχεία του εργοδότη και η χρονική της διάρκεια.

Σε περίπτωση που ύστερα από έλεγχο διαπιστωθεί μη υποβολή της σχετικής δήλωσης από τον συνταξιούχο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 12 κύριες και επικουρικές συντάξεις του παραβάτη. Το ποσό της οφειλής της κύριας σύνταξης μπορεί να  αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 25% από το ύψος της μηνιαίας σύνταξης. Το ποσό της οφειλής της επικουρικής σύνταξης μπορεί να αποσβένεται με συμψηφισμό με τις δικαιούμενες επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ παροχή. 

Δηλώσεις οφείλουν να υποβάλουν και οι εργοδότες στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Οπως οφείλουν να παρακρατούν και να υποβάλουν στον EΦΚΑ τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ κύριας σύνταξης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, όπου προβλέπονται, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει.

Μάλιστα, για τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων των συνταξιούχων που απασχολούνται, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ για την υποβολή των δηλώσεων των συνταξιούχων. 

Οι ήδη υποβληθείσες δηλώσεις απασχόλησης συνταξιούχων, καθώς και τα στοιχεία πληρωμών συντάξεων θα διασταυρώνονται σε περιοδική βάση με τα στοιχεία των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΕΦΚΑ, τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» και τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να εντοπίζονται περιπτώσεις συνταξιούχων που απασχολούνται και δεν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση.

Μέχρι βέβαια να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα αυτή, η αρμόδια υπηρεσία εκκαθάρισης συντάξεων του ΕΦΚΑ θα καταχωρίζει τα στοιχεία των απασχολούμενων συνταξιούχων στο πληροφοριακό σύστημα πληρωμών συντάξεων του Ταμείου.

Να σημειωθεί ότι, βάσει νόμου, ισχύουν τα εξής:

α. Για συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα, το ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 30%.

β. Για  συνταξιούχους που έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν εργασία σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, οι συντάξεις καταβάλλονται μειωμένες κατά 30% μετά τη συμπλήρωση του 61ου έτους, εφόσον αυτή συμπληρώνεται μέχρι τις 28.2.2021, ή μετά τη συμπλήρωση του 62ου έτους ηλικίας, εφόσον αυτή συμπληρώνεται από την 1.3.2022 και εφεξής.

Το ποσό της σύνταξης επί του οποίου επιβάλλεται το «ψαλίδι» 30% είναι η ακαθάριστη σύνταξη ή συντάξεις (επί συρροής συντάξεων), χωρίς να  συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα και το επίδομα ανικανότητας.

Προσοχή. Οι συνταξιούχοι που εργάζονταν πριν από τον Μάιο του 2016 θα ενταχθούν στις νέες διατάξεις, εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται, από την 1.3.2022 και μετά.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τη μείωση του ποσού της σύνταξης εξαιρούνται:

α. Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 ή σε χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

β. Οι συνταξιούχοι που προέρχονται από τον πρώην ΟΓΑ, εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση αυτού.

γ. Οι ψυχικά ασθενείς για τους οποίους η απασχόληση ενδείκνυται για λόγους ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

δ. Οσοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα  ή το επίδομα του άρθρου 54 του Π.Δ.169/2007, καθώς και τα τέκνα ασφαλισμένων και συνταξιούχων που είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

ε. Οι πολύτεκνοι, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζον έως το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

στ. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

ζ. Οι συνταξιούχοι άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγρότες, μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι και αλιείς δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή