ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία η μεταβίβαση στην Cosco του 16% του ΟΛΠ

Με εγγυητικές και ρήτρες για την υλοποίηση των επενδύσεων η συμφωνία

Στην τελική ευθεία η μεταβίβαση στην Cosco του 16% του ΟΛΠ

Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η οριστική συμφωνία μεταξύ Δημοσίου και Cosco Shipping για τη μεταβίβαση του 16% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ. Πρόκειται για ποσοστό επιπλέον του 51% που έχει μεταβιβαστεί το 2016 στον κινεζικό όμιλο (για το οποίο το τίμημα των 85 εκατ. έχει ήδη καταβληθεί από τότε σε λογαριασμό μεσεγγύησης) και το οποίο συνδέθηκε με την ολοκλήρωση δεσμευτικών επενδύσεων, που όμως δεν ολοκληρώθηκαν όλες εξαιτίας καθυστερήσεων για τις οποίες το Δημόσιο αποδέχθηκε πως έχει μερίδιο ευθύνης. Ωστόσο, η μεταβίβαση του 16% συνδέεται τώρα με αυστηρότερες ρήτρες για την ολοκλήρωση των εν λόγω επενδύσεων και μάλιστα θα κατατεθούν ισόποσες εγγυητικές επιστολές οι οποίες θα επιστρέφονται στην Cosco με την ολοκλήρωση της καθεμιάς επένδυσης. Η σχετική συμφωνία αναμένεται να περάσει από τη Βουλή τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, ώστε η μεταβίβαση να γίνει μέχρι τα μέσα Αυγούστου, οπότε συμπληρώνεται μία πενταετία από την ιδιωτικοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι συνολικές επενδύσεις της Cosco στον ΟΛΠ που προβλέπει το master plan ανέρχονται σε 612 εκατ. ευρώ, με τα 293,7 εκατ. ευρώ εξ αυτών να αφορούν τις λεγόμενες δεσμευτικές επενδύσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2021 προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Cosco και το υπόλοιπο 16% του ΟΛΠ. Ομως, από αυτές τις δεσμευτικές έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις της τάξης των 140 εκατ. ευρώ, καθώς –για λόγους που στον μεγαλύτερο βαθμό δεν αφορούν υπαιτιότητα της Cosco– είτε δεν προχώρησε η αδειοδότησή τους είτε σταμάτησαν λόγω προσφυγών τρίτων μερών, οι αποφάσεις επί των οποίων εκκρεμούν ακόμα. Νομικοί κύκλοι που ασχολούνται με την υπόθεση για την πλευρά του Δημοσίου εξηγούν πως έχει υλοποιηθεί περίπου το ένα τρίτο των υποχρεωτικών επενδύσεων, ενώ από τα υπόλοιπα δύο τρίτα, ποσοστό 60%-70% δεν έχει υλοποιηθεί εξαιτίας καθυστερήσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται η Cosco. Ως εκ τούτου θεωρούν πολύ ισχυρή τη θέση του κινεζικού ομίλου σε μια ενδεχόμενη διαιτησία. Γι’ αυτό και επελέγη η οδός του φιλικού διακανονισμού.

Η αξίωση της Cosco να της αποδοθεί το 16% εγέρθηκε τον Νοέμβριο του 2020 μετά τη διαπίστωση πως δεν προλαβαίνει να ολοκληρώσει τις συμβατικά προβλεπόμενες υποχρεωτικές επενδύσεις, προϋπόθεση για να αποκτήσει τον έλεγχο και του 16%.

Σύμφωνα με τις ίδιες κυβερνητικές πηγές, οι ρήτρες που θα επιβληθούν τώρα στην Cosco προβλέπουν την αναστροφή της μεταβίβασης του 16% εάν δεν υλοποιηθούν οι επενδύσεις, όπως και την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών που θα προσκομίσει η Cosco προκειμένου να λάβει παράταση για την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών επενδύσεων.

Το ζήτημα ανέκυψε στα τέλη Νοεμβρίου του 2020, όταν η Cosco Shipping με 21 σελίδων επιστολή της προς το ΤΑΙΠΕΔ και τους υπουργούς Oικονομικών και Nαυτιλίας, απέδωσε ευθύνες στις ελληνικές αρχές για το γεγονός πως πολλές από τις δεσμευτικές επενδύσεις που περιλαμβάνει η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών κατά την ιδιωτικοποίηση του 2016 δεν έχουν προχωρήσει. Υπενθυμίζεται πως ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ αφορούσε το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του, με αρχική μεταβίβαση του 51% των μετοχών και διακράτηση του 16% από το Δημόσιο επί μία πενταετία (έως τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους) για να υλοποιηθούν οι δεσμευτικές επενδύσεις. Η Cosco για το 51% που απέκτησε τον Αύγουστο του 2016 κατέβαλε τότε 293,7 εκατ. ευρώ, ενώ για την απόκτηση αυτού του επιπλέον ποσοστού, δηλαδή του 16%, έχει από το 2016 καταθέσει σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) 88 εκατ. ευρώ.