ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Μειώθηκαν κατά 65,5% οι αφίξεις το 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου

Η μεγάλη αύξηση τον Μάιο κατά 413,7% δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τις απώλειες του α΄ τριμήνου, όταν υπήρχε lockdown

Τουρισμός: Μειώθηκαν κατά 65,5% οι αφίξεις το 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου

Μείωση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης κατά 65,5%, με παράλληλη μείωση των τουριστικών εσόδων κατά 51,2% δείχνουν για το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 τα πρώτα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, καθώς το πρώτο τρίμηνο του 2020 δεν είχε εφαρμοστεί lockdown σε αντίθεση με το φετινό.

Ετσι οι εντυπωσιακές αυξήσεις των αφίξεων και των εσόδων τον Μάιο κατά 413,7% και 286,2% αντίστοιχα δεν ήταν αρκετές για να καλύψουν τις απώλειες.

Επιδείνωση ελλείμματος

Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην επιδείνωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό 5μηνο.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε αύξηση κατά 534 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,2 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών στο πεντάμηνο οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη.

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 27,8% και 15,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, αντίστοιχα, και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 20,1% σε τρέχουσες τιμές και 5,1% σε σταθερές. Σημειώνεται ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν περίπου με τον ίδιο ρυθμό (21,5%) σε τρέχουσες τιμές, ενώ σε σταθερές αυξήθηκαν κατά 18,8% και 20,8% αντίστοιχα. Ο περιορισμός του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στην επιδείνωση, πρωτίστως, του ισοζυγίου μεταφορών, αλλά και του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο λοιπών υπηρεσιών βελτιώθηκε.

Το έλλειμμα στο συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε κατά 705 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 5,7 δισ. ευρώ. 

Επενδύσεις

Στις άμεσες επενδύσεις η συμμετοχή της Paulson στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. και η αύξηση της συμμετοχής της Reggeborgh στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελλάκτωρ Α.Ε., είχαν ως αποτέλεσμα τον Μάιο να καταγραφεί αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο πεντάμηνο οι άμεσες ξένες επενδύσεις κατέγραψαν άνοδο κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού και στην αύξηση κατά 952 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού Δημοσίου και στην αύξηση κατά 599 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές στην Ελλάδα.