ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση εξάρτησης από την Ασία επιδιώκει η ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας

Αλλαγή στρατηγικής μετά τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα από την Ασία λόγω της πανδημίας

Μείωση εξάρτησης από την Ασία επιδιώκει η ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας

Η πανδημία μπορεί να προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη βιομηχανία μόδας, έγινε όμως ταυτόχρονα αφετηρία πολύ σημαντικών αλλαγών που θα οδηγήσουν σε ένα νέο επιχειρηματικό περιβάλλον σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας ενδυμάτων.

H σημαντική δυσλειτουργία στην εφοδιαστική αλυσίδα από την Ασία, από την οποία εξαρτάται άμεσα η Ευρώπη για την προμήθεια προϊόντων προσωπικής προστασίας, ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό την ανάγκη αλλαγής στάσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης απέναντι στους κλάδους ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Η νέα βιομηχανική πολιτική της Ε.Ε., η οποία αναθεωρήθηκε λόγω του κορωνοϊού τον Μάιο, συμπεριλαμβάνει την αλυσίδα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας μεταξύ των 14 σημαντικότερων οικονομικών δραστηριοτήτων για την Ευρώπη. Αυτό αποτελεί μια ριζική στροφή στην αντιμετώπιση του κλάδου έναντι της αντίληψης που επικρατούσε γι’ αυτόν κατά την προηγούμενη εικοσαετία.

Παράλληλα παρατηρείται αλλαγή πολιτικής προμηθειών των μεγάλων Ευρωπαίων λιανοπωλητών με στόχο τη μείωση της εξάρτησής τους από την Ασία, την επαναφορά μέρους της παραγωγής στην ευρωμεσογειακή περιοχή και την παραγωγή μικρών ποσοτήτων με γρήγορους χρόνους παράδοσης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις σημαντικές αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά (ευαισθησία σε θέματα αειφορίας, κυκλικής οικονομίας, αύξηση των online αγορών κλπ.), τη μεγάλη αύξηση του κόστους των μεταφορικών και των πρώτων υλών, ευνοούν τον επαναπατρισμό μέρους των παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

Οι παραπάνω αλλαγές αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας, η οποία σχεδιάζει τη νέα στρατηγική για τους κλάδους με ορίζοντα το 2030. Στόχος της νέας στρατηγικής είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του μεριδίου αγοράς της ευρωπαϊκής αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας.

Πυλώνες της νέας στρατηγικής αποτελούν η αειφορία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η καινοτομία, ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς στα εισαγόμενα προϊόντα, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και οι εξαγωγές. Οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – υπόδησης σημείωσαν σημαντική αύξηση κατά 21% το πρώτο πεντάμηνο του 2021 και ανήλθαν σε 763 εκατ. ευρώ από 632 εκατ. το 2020. Πρωταγωνιστής σε αυτήν τη θετική πορεία είναι οι εξαγωγές του πρωτογενούς τομέα, του βαμβακιού, οι οποίες κατέγραψαν άνοδο 49% φτάνοντας στα 257 εκατ. Οι εξαγωγές ενδυμάτων σημείωσαν άνοδο 11% και ανήλθαν σε 333 εκατ. ευρώ. Εντυπωσιακή ήταν η πορεία στις εξαγωγές ενδυμάτων το τρίμηνο Μαρτίου – Μαΐου, όπου καταγράφηκε αύξηση 70%, με αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η μείωση 30% του α΄ διμήνου. Στην κλωστοϋφαντουργία οι εξαγωγές επίσης αυξήθηκαν κατά 8% και ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ. Οσον αφορά τις εισαγωγές, καταγράφηκε αύξηση 4,9%. Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών (12%), ενώ οι εισαγωγές ενδυμάτων αυξήθηκαν κατά 2%, με την αξία τους να φτάνει στα 730 εκατ.