ΔΗΚΤΗΣ

Στον ΑΔΜΗΕ τα πάγια του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

Στον ΑΔΜΗΕ τα πάγια του ΔΕΔΔΗΕ στην Κρήτη

Στον ΑΔΜΗΕ περνούν αυτοδικαίως με την ψήφιση τροπολογίας, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο, το σύνολο των παγίων υψηλής τάσης του ηλεκτρικού συστήματος της Κρήτης που διαχειρίζεται σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ και ανήκουν στη ΔΕΗ. Η μεταβίβαση των παγίων θα δώσει τη δυνατότητα να τεθεί από 1ης Αυγούστου σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Η «σύμβαση μεταβίβασης» της κυριότητας, νομής και κατοχής των παγίων και σύστασης των αντίστοιχων δουλειών των εκτάσεων και ακινήτων υπογράφεται εντός έξι μηνών από τη μεταβίβαση των παγίων. Κατά την ημερομηνία της μεταβίβασης καταβάλλεται και το τίμημα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται άμεσα στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Εντός τριμήνου από την αποτίμηση των μεταβιβαζόμενων παγίων από ανεξάρτητο εξειδικευμένο εκτιμητή καταβάλλεται από τον ΑΔΜΗΕ επιπλέον τίμημα, ίσο προς την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της ρυθμιστικής και της εμπορικής αξίας των παγίων. 

Οι αιτήσεις επιδότησης για επιχειρήσεις εστίασης

Μέχρι την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 3 μ.μ., θα μπορούν οι επιχειρήσεις εστίασης να επανυποβάλουν αίτηση επιδότησης για κεφάλαιο κίνησης που αφορά προμήθεια πρώτων υλών, σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση που θα υποβάλουν έως τις 30 Ιουλίου 2021 έως τις 3 μ.μ. Η εναλλακτική λύση δίνεται μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στη δράση.

Σήμερα η τελική συμφωνία για ΜΕΒΓΑΛ

Σήμερα Πέμπτη αναμένεται τελικά να υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ της CVC Capital Partners, της Μαίρης Χατζάκου και του Σπύρου Θεοδωρόπουλου για την απόκτηση του 43% της γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ, που έως τώρα κατείχε η ΔΕΛΤΑ του ομίλου Vivartia. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά εδώ και λίγες ημέρες, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα αποκτήσει το 21,5% της ΜΕΒΓΑΛ, η κ. Μαίρη Χατζάκου θα ελέγχει πάνω από το 64%, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό θα ανήκει στην κ. Νίκη Χατζάκου-Συμεωνίδου.

Νέο διαγωνισμό προκήρυξε η ΔΕΗ

Τον διαγωνισμό για την κατασκευή της μονάδας ΣΗΘΥΑ στον χώρο του ΑΗΣ Καρδιάς προκήρυξε η ΔΕΗ. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, αφορά μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), παραγόμενης ωφέλιμης θερμικής ισχύος τουλάχιστον 65 MWth υπό μορφή θερμού νερού για το δίκτυο τηλεθέρμανσης. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης του διαγωνισμού, το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και η εγκατάσταση να έχει τεθεί σε λειτουργία εντός 22 μηνών από τη θέση σε ισχύ της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της ΔΕΗ και του αναδόχου του έργου.

Οι ενισχύσεις της Περιφέρειας Αττικής

Περισσότεροι από 2.000 δικαιούχοι του προγράμματος ενίσχυσης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής (σε σύνολο 9.617) έχουν λάβει τις ενισχύσεις, αναφέρεται στην απάντηση που απέστειλε ο προϊστάμενος της Διαχειριστικής, Δημήτρης Δρόσης, έπειτα από σχετικό δημοσίευμα της «Κ». Μάλιστα τονίζεται ότι υπάρχει εσφαλμένη αναφορά για το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που θα λάβουν ενίσχυση τον Σεπτέμβριο έχουν περιθώριο μόλις τριών μηνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη σχετική δαπάνη. Ο κ. Δρόσης σημειώνει ότι στην πρόσκληση της περιφέρειας υπάρχει πρόβλεψη που επιτρέπει την «αξιοποίηση» δαπανών που έχουν γίνει και προγενέστερα της έγκρισης και συγκεκριμένα από 1/1/2021. Πάντως όσες επιχειρήσεις ήταν υποχρεωτικά κλειστές από την αρχή του έτους έχουν ελάχιστες δαπάνες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν. Και καλό θα ήταν η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας όχι μόνο να μη συγκρίνεται με άλλες που καταγράφουν καθυστερήσεις, αλλά να επισπεύσει, όπως φαίνεται να κάνει, τις διαδικασίες προκειμένου να φθάσουν εγκαίρως τα σχετικά ποσά στους δικαιούχους.